Forskningsbaserade metoder

 
Skillnaden mellan alkohol- och drogberoende och de flesta andra sjukdomar är att den som drabbas inte vill ta emot hjälp för sina problem.

Carina Bjurgard, behandlingschef
 

Förnekelsens sjukdom

Beroende kallas ibland förnekelsens sjukdom. Den som är beroende gör oftast allt för att dölja problemet för omgivningen. Förnekelsen, skuld och skam är också orsaken till att alkohol- och drogproblem kan misstas för till exempel stress, utbrändhet och ångest. Och att medarbetare faktiskt dricker och drogar sig till döds på våra arbetsplatser idag.

Ljung & Sjöberg arbetar med medicinsk utredning och flera behandlingsprogram som är utformade efter näringslivets behov. Det här innebär att patienterna känner identifikation och tillhörighet. Behandlingsprogrammen är resursintensiva och bygger på forskningsbaserade metoder som tolvstegsmetoden, kognitiv beteendeterapi och motiverande intervjuer.

Som arbetsgivare har du alltid en ansvarig kontaktperson som ger dig täta återkopplingar och koordinerar processen.

 

Våra utrednings- och behandlingsprogram är utarbetade av vår behandlingschef Carina Bjurgard och huvudansvarig läkare Ingemar Sköld (specialist i psykiatri med inriktning missbruk/beroende). Metodiken är baserad på aktuell forskning och omfattande praktisk erfarenhet. 

Process

Vi jobbar i team med dig som arbetsgivare, din kontaktperson, professionellt utbildade alkohol- och drogbehandlare, läkare, sjuksköterskor och rehabiliteringskoordinatorer.
*
 

Utredning

Att utreda och ställa diagnos på alkohol- och drogproblem är ofta komplicerat och kräver specialistkompetens.
*
 

Beroendeprogram

Beroendeprogrammet riktar sig till patienter där beroende konstaterats under utredningen.
*
 

Motivationsprogram

Motivations- och utbildningsprogrammet är till för medarbetare som befinner sig i gränslandet mellan missbruk och beroende av alkohol och droger.
*
 

Observationsprogram

Skuld och skam vid alkohol- och drogproblem innebär ofta att medarbetaren gör allt för att dölja problemen för omgivningen.
*
 

Uppföljningsprogram

Uppföljningsprogrammet vänder sig till patienter som gått Beroendeprogrammet eller Motivationsprogrammet.
*
 

Återfallsprogram

Att patienten återfaller i bruk av alkohol- och droger bromsar upp och hindrar tillfrisknandeprocessen och ska alltid tas på allvar.
*