Kom hen upp i tid & fick med sig papperna, jag ringer…

Om jag bara kan få hen på andra tankar ikväll. Om jag…

Bäst att jag gömmer undan det, så slipper vi allt.

Ett lidande i det tysta

Att leva nära någon – t.ex. en förälder eller partner – som har alkohol-, drog- eller spelproblem eller allvarligare psykisk ohälsa innebär konstant psykisk press. När man försöker förhålla sig till en dysfunktionell omgivning som inte går att kontrollera utvecklar man ofta egna destruktiva beteendemönster – ett s.k. medberoende.

 

Slår hårt mot individ och arbetsgivare

Medberoende innebär ofta en extrem form av kronisk stress som slår hårt mot både individen och arbetsgivaren. Individen riskerar allvarlig psykisk ohälsa i form av t.ex. utmattningssyndrom och depression. Arbetsgivaren skadas genom kostnader för sjukskrivning, produktionsbortfall, ökad belastning på organisationen och kvalitetsbrister. Nära hälften av alla pågående sjukfall beror på psykisk ohälsa. På sikt leder medberoendet till psykisk ohälsa och ligger sannolikt bakom en betydande del av sjukfallen.

 

Beroenden och missbruk

Oavsett om det gäller alkohol, spel eller droger – påverkar inte enbart den beroende i fråga, utan även de anhöriga runt omkring. Många gånger kan nämligen anhörigproblematiken i dessa fall vara lika stora som för den beroende, och i denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vilka problem som kan uppstå, men också hur man kan ta sig ur dem.

Innehåll

 • Vad kännetecknar medberoende?
 • Vanliga symptom
 • Hur kan man ta sig ur ett medberoende?

Vad kännetecknar ett medberoende?

Medberoende är ett komplext ämne och många som lider utav det är faktiskt helt omedvetna om att de faktiskt är det från första början. Men vad innebär det egentligen och vilken problematik kan uppstå?

För att bäst beskriva medberoendet så är det en sinnesstämning som gör att du tillåter dig styras utav en vän, familjemedlem eller partner som i de flesta fall har någon form av beroende eller annan psykisk ohälsa. Det kan handla om allt ifrån alkohol och droger till spel.

Genom ditt eget medberoende låter du dig påverkas på ett negativt sätt av personen i fråga, samtidigt som du prioriterar dennes behov och känslor före dina egna, på bekostnad av ditt eget välmående.

Relaterad läsning: Är jag medberoende?

medberoende
Medberoende utvecklas när vi söker strategier och utvecklar beteenden för att hantera en ohanterlig tillvaro…

medberoende
Man blir dålig på att tillgodose sina egna behov, men desto bättre på att fokusera på andras.

Utvecklar destruktiva beteendemönster

Medberoende utvecklas när vi söker strategier och utvecklar beteenden för att hantera och överleva i en ohanterlig tillvaro. Kanske lär man sig att vara uppmärksam på minsta lilla förändring i stämningsläget för att fånga upp signaler som kan tyda på en tid av destruktivt drickande eller en depressiv period med sängliggande och känslomässig otillgänglighet. Kanske tar man överdrivet ansvar, lagar god mat och är glad och bekräftande för att hålla föräldern eller partnern på gott humör. Om vartannat försöker man hjälpa, ta hänsyn till, ta ansvar för, anpassa sig, kontrollera, motivera och ställa krav. Trippar på tå, skäller, hotar och ställer ultimatum. Man blir dålig på att tillgodose sina egna behov, men desto bättre på att fokusera på andras.

 

Den duktiga medarbetaren

Ofta söker man den bekräftelse man inte fick av föräldern eller partnern genom att vara duktig och ta ett överdrivet ansvar på jobbet; gör mer än sin del, täcker upp när det behövs, tar hand om kollegor. Regelmässigt går man över sina egna gränser. Oftast med ett leende. Tills man börjar få oförklarliga humörsvängningar. Glömmer arbetsuppgifter. Börjar gråta utan anledning. Får vredesutbrott. Gör allvarliga misstag. Och inte sällan blir långtidssjukskriven.

 

Den farliga anhörigproblematiken

Som nämnts ovan så är många helt omedvetna om att det faktiskt är medberoende och detta är en stor del av problematiken…

Många gånger lever nämligen många utav de drabbade med en sinnebild att man är snäll som ställer upp och hjälper andra, men i verkligheten så gör man den som lever i ett missbruk en björntjänst genom att anpassa sig till det destruktiva livsmönstret, samtidigt som man själv utvecklar ett destruktivt beteendemönster och försämrad självbild.

 

Vanliga symptom

Förhoppningsvis har du nu större koll på vad som kännetecknar ett medberoende och vilken problematik det kan medföra. Men vilka symptom finns det som tydligt uttyder att du kan vara drabbad?

 • Du riktar all din uppmärksamhet till en annan person med missbruk eller annan psykisk ohälsa.
 • Du känner att du inte själv är i kontroll utav ditt liv och vardag, utan istället styrs utav den andra personen.
 • Du känner att du tappar en uppfattning om vad du själv behöver i livet och vad dina behov är.
 • Du tar överdrivet ansvar på jobbet; gör mer än din del, täcker upp när det behövs, tar hand om kollegor.
 • Du kan få fysiska men såsom kräkningar och/eller sömnsvårigheter, vilka tillkommer efter långvarig ångest.
 • Du tänker mer på personen i fråga och hur den mår istället för ditt eget välmående.

Följeslagare genom livet

Medberoendet återkommer i alla delar av livet; på jobbet, i sociala sammanhang, i relationer och i familjen. Och även om man inte längre lever nära någon som har problem bär man med sig dessa inlärda beteendemönster. Som medberoende riskerar man att utveckla allvarlig psykisk ohälsa som depression, utmattningssyndrom och ångestproblematik med långvarig ohälsa som följd.

 

Att hjälpa sig själv

Men det finns effektiv hjälp. Insatser fokuseras dock sällan på själva medberoendet, utan bara på den psykiska ohälsa det skapat. När man väl kommit tillrätta med t.ex. depressionen eller utbrändheten är risken stor att man drabbas av psykisk ohälsa igen eftersom medberoendet och de destruktiva beteendemönstren finns kvar. För att uppnå en hållbar situation med god livskvalitet krävs även insatser som fokuserar på själva medberoendet.

 

Hur kan man ta sig ur ett medberoende?

Som med alla typer av beroenden finns det ingen självklar eller enkel lösning, de är komplexa problem som kräver mycket utav den drabbade. Det krävs bland annat en stark vilja till förändring, men också till insikt – att förstå källan till problemet. Många gånger krävs det också att man är villig att byta miljö, umgänge och relationer för att kunna bryta det destruktiva beteendemönstret.

Oftast tar det lång tid innan man lyckas återhämta sig och bryta beteendemönstret då det många gånger är djupt rotat. Som du märker är det en både lång och krävande process och med anledning av detta kan det vara skönt att få en hjälpande hand.

 

Ta hjälp av vårt klientprogram

På Ljung & Sjöberg erbjuder vi ett resursintensivt klientprogram för medberoende, vilket syftar till att hjälpa dig på vägen tillbaka. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet. Därefter ligger ett stort fokus på att träna gränssättningen och ta ansvar för sitt eget välmående.

Läs mer om våra klientprogram.

medberoende
Med rätt stöd kan du bryta det destruktiva mönstret – och hitta tillbaka till dig själv.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

Vi finns här för dig!

  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.