Att upptäcka missbruk på arbetsplatsen

Missbruk på arbetsplatsen är svårt att upptäcka, i många fall kan det gå flera år. Arbetsplatsen är  oftast den sista hållplatsen som rämnar för medarbetaren och där fasaden mot omgivningen hålls  intakt in i det sista. Det är även en livlina till fortsatt missbruk rent ekonomiskt.

Man har en gnagande oro att något är fel med medarbetaren, men man kan inte riktigt sätta fingret på vad. En missbrukares fasad kan upprätthållas 95 % av tiden, men då och då syns sprickor i den och de  är dessa sprickor som ni behöver vara vaksamma på. Ju tidigare en medarbetare med problem  upptäcks, desto större är chansen att de är villiga att ta emot hjälp.

  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.


  Drogtester i näringslivet

  Droganvändandet i Sverige 2021

  • Positiva drogtester har ökat 150 % senaste 10 åren
  • Missbruket är mer varierat – Läkemedel ökar mest
  • Digitaliseringen har gjort det enklare att få tag på droger
  • Unga har en helt annan och mer positiv inställning till droger
  • Droger nyttjas mer 24/7 till skillnad från alkohol som har sin kulturella plats på kvällar, helger och festligheter

  Läkemedels-missbruket

  • Ökar snabbast bland missbrukade substanser
  • 1 miljon svenskar tar vanebildande tabletter – Tramadol, Oxykodon, Benzo
  • 9 % av alla i vår behandling har tagit droger
  • Överförskrivning av läkemedel i Sverige

  Provtagningstjänster

  • Nyanställningstester
  • Utredande tester
  • Inpasseringstest (med eller utan slump)
  • Misstanketest – enskild eller riktat test
  • Slumpmässiga tester

  Samtliga ovan tester kan göras på plats hos kund alt på något av våra kontor. Testen bokas av HR/chef. Utfallet av testen meddelas chef/HR av Chefsstödet och kliniker meddelar berörd individ. Individ erbjuds alltid anonymt stödsamtal av terapeut alt psykolog på Medarbetarstödet.

   

  Varför jobbar våra kunder med provtagning som ett proaktivt verktyg?

  • Bibehåller integriteten – salivtest som provtagningsmetod
  • Signalvärde
  • Stärker det preventiva arbetet
  • Minskar frånvaro, stölder, sjukskrivningar
  • Räddar liv
  • Minskar antalet olyckor
  • Upptäcker missbruket tidigare
  • Identifierar pågående droganvändande

  Tillsammans kan vi identifiera och bryta alkohol-, drog- och spelproblematik. Slumpmässig drogtestning minskar antalet positiva drogtest på en arbetsplats med 50% per år.

   

  Kontakta vår affärsområdeschef inom arbetsplatstestning Axel Gudmundsson direkt om du är intresserad av att veta mer om detta område.

  Mail: axel@ljungsjoberg.se

  Mobil: 073-933 32 59

  Drogtester på jobbet