Hur hanterar men en alkoholist på jobbet_

Hur hanterar men en alkoholist på jobbet?

Undersökningar visar att hundratusentals människor i Sverige har skadliga alkoholvanor och de allra flesta är också aktiva inom arbetslivet, vilket kan vara direkt riskfyllt för såväl individen som kollegorna samtidigt som de leder till minskad produktivitet. Hur hanterar man en alkoholist? Och hur hanterar man en alkoholist på jobbet?

Innehåll:

Alkoholism – ett utbrett problem

Alkoholism, eller alkoholberoende, är ett utbrett problem som drabbar drygt 10% av den svenska befolkningen. Just alkoholism är en kronisk sjukdom vilket innebär att den är både livslång och obotlig. Den drabbade påverkas både fysiskt och psykiskt, men också personer i dess omgivning.

Detta blir också tydligt på våra arbetsplatser där alkoholmissbruk utgör den allra vanligaste formen av missbruk. Något som kan vara direkt skadligt för såväl individ som medarbetare, men också för arbetsgivare. En anställd som missbrukar alkohol medför oftast produktionsbortfall och i värsta fall kostsamma långtidssjukskrivningar med än dyrare rekryteringar som följd.

Alkoholism och missbruk är ett utbrett problem som drabbar en stor del av Sveriges befolkning.

 

En alkoholist som inte vill ha hjälp

Det är inte ovanligt att man stöter på en alkoholist som inte vill ha hjälp. Det ligger i beroendets och sjukdomens natur att den drabbade inte tror att hen är sjuk, man förnekar sin problematik. Alkoholism är just förknippat med både skam, skuld och förnekelse.

Många alkoholister skäms över sitt missbruk och döljer det därför. Kollegorna kanske har en aning om att något inte står rätt till men vågar inte agera eftersom de upplever att det inte är deras problem. Som arbetsgivare kan det också kännas som en oöverkomlig utmaning då man saknar rutiner för sådana problem, men att kunna hantera en alkoholist på jobbet är ett måste!

Om det framkommer att en medarbetare har ett konstaterat alkoholberoende är hen skyldig att medverka till sin egen rehabilitering på samma sätt som arbetsgivaren har en skyldighet att möjliggöra den.

 

7 tecken på missbruk

Så, hur ska du som medarbetare eller chef som är orolig för att en medarbetare kan ha alkoholproblem agera? Du kanske har en kollega med alkoholproblem. Först och främst handlar det om att lära sig känna igen tecken på missbruk, då de flesta beroende blir experter på att dölja sina dåliga vanor.

Innan vi berättar mer om tecken som kan tyda på missbruk, vill vi vara tydliga med att de också kan ha andra orsaker. Med det sagt så är följande vanligt förekommande tecken på ett missbruk:

 • Ökad korttidsfrånvaro
 • Brist på koncentration
 • Bristande resultat
 • Undviker sociala sammanhang
 • Ekonomiska problem (ber kollegor om lån och chef om lön på förskott)
 • Humörsvängningar
 • Sen ankomst, speciellt efter ledigheter

 

Att hantera en alkoholist på jobbet – Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar alkohol

Nu när du har större förståelse för vad som kännetecknar ett missbruk, tänkte vi berätta mer om hur du kan hantera en alkoholist på jobbet.

Som medarbetare och anställd är det viktigt att du är väl införstådd med att du inte har några skyldigheter bortsett från att ventilera din oro för närmsta chef eller HR. Dra inga förhastade slutsatser utan berätta om vad du har upplevt och vad som har varit avvikande. Resten är upp till chefen att hantera!

Som chef och arbetsgivare har du nämligen ansvar att ta hand om missbruksproblem på arbetsplatsen. I ett första steg bör du ha ett inledande samtal med den berörda individen, i vilket du förklarar din oro.

Ifall hen är påtagligt berusad ska denne skickas hem omedelbart. Se däremot till att hen tar sig hem på ett säkert sätt och meddela om möjligt någon närstående om situationen som uppstått. Vid de fall som den berörde nekar till att vara berusad, kan du kontakta en eventuell samarbetspartner eller företagshälsovård för provtagning.

 

Det uppföljande samtalet – Rehabiliteringsansvar arbetsgivare

Efter en incident där någon har blivit hemskickad på grund av att de varit påverkade på arbetsplatsen, bör ett uppföljande samtal tas så snart som möjligt. Helst dagen efter om möjligt. Som vi tidigare nämnt har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och skyldighet att utreda vad den bakomliggande orsaken till incidenten kan vara. För att antingen avskriva ärendet eller gå vidare med en rehabilitering.

I detta skede bör du gå igenom vad som hänt, hur företagets alkohol- och drogpolicy ser ut, att något sånt här inte får upprepas igen, samt hur ni går vidare. Det är också lämpligt att inleda en kartläggning tillsammans med en extern specialist.  Dokumentera såväl händelsen som samtalet för att undvika potentiella missförstånd i framtiden.

 

Ta hjälp av chefs- eller medarbetarstödet

Att hantera situationer som dessa är påfrestande för såväl medarbetare som chefer, speciellt om man aldrig har gjort det tidigare och/eller saknar rutiner för det. Med anledning av detta kan det vara skönt att få en hjälpande hand som guidar en igenom det hela!

På Ljung & Sjöberg erbjuder vi därför stöd till både chefer och medarbetare om hur de bör hantera dess individuella situation.

Medarbetarestödet är en anonym tjänst för medarbetare när man vill stämma av sin oro för sig själv eller en oro för någon i sin närhet med en specialist. Detta är ofta det första steget till att be om hjälp. Vill medarbetaren gå vidare till ett klientprogram kopplas alltid arbetsgivaren in – med medarbetarens godkännande.

Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Våra klientprogram är specialdesignade för att arbetsgivaren ska ha insyn och en aktiv roll, vilket har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor.

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.