Klinikerstödet

Klinikerstödet verkar för ett bra samspel med kundernas övriga partners, t.ex. företagshälsovård och försäkringsbolag. Kliniker med generalistinriktning har ett lättillgängligt specialiststöd där man kan få hjälp att bedöma situationer och hitta rätt väg framåt.

Våra läkare, sjuksköterskor och behandlare finns bakom Klinikerstödet och kan ses som ett ”bollplank” i stort som smått – generella funderingar till mer specifika frågeställningar – kliniker emellan.

Klinikerstödet är en tjänst och servicefunktion framtagen för Ljung & Sjöbergs samarbetspartners.

Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.