Behandlingshem alkohol – för en nykter framtid

Problematiken kring alkoholmissbruk är både komplex, utbredd och svår. Den drabbar inte bara berörd individ utan den slår också hårt mot såväl närstående som arbetsgivare. Synonymt för alla typer av missbruk och beroenden är också att de är svåra att ta sig ur. Inte minst på egen hand. För de flesta som är fast i ett missbruk blir därför behandlingshem avgörande för att ta sig tillbaka till en nykter tillvaro.

 

Innehåll

  • Alkoholmissbruk – ett utbrett problem
  • Vägen till behandling
  • Behandling mot alkoholberoende

 

Alkoholmissbruk – ett utbrett problem

En miljon. Så många svenskar uppskattas ha en riskfylld konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel. De allra flesta av dessa är som vem som helst. Med andra ord till synes ”vanliga” människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv.

Medan en miljon människor har en riskfylld konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel, har hundratusentals individer hunnit utveckla allvarligare missbruksrelaterade problem. Problem som räknas som sjukdomsklassificerade tillstånd.

Missbruksproblematik är ofta starkt förknippad med både skam och skuld. Något som ofta leder till att den drabbade gör allt för att dölja sin situation för omgivningen och samtidigt känner sig väldigt ensam med sitt problem. Det är också därför som det är viktigt att poängtera hur pass utbredd problematiken är – man är inte ensam i sin situation.

 

Vägen till behandling 

Ett beroende – oavsett om det handlar om alkohol, spel eller droger – grundar sig i ett destruktivt beteendemönster som lett till förändringar i hjärnans belöningscentra. Man brukar tala om att hjärnan kidnappats av alkoholen eller drogerna. Detta i kombination med en ofta bristande probleminsikt gör missbruk och beroenden till, minst sagt, komplexa problem.

Vägen till behandling kan se ut på många olika sätt. Viljan till förändring brukar bli starkare i takt med att konsekvenserna av beroendet blir allvarligare och mer känslomässigt smärtsamma. Samtidigt kan skuld, skam och bristande probleminsikt blockera vägen till att ta tag i beroendet. Trots att konsekvenserna har hunnit bli allvarliga är det vanligt att man inte ser sitt eget beteende som problemet, utan hittar problemen hos t.ex. partnern, chefen eller ekonomin. Ibland ser man drickandet som ett sätt att stå ut med alla dessa problem.

Som anhörig kan situationen te sig frustrerande och hopplös. Man har provat att stötta, ta hand om, ställa krav och bråka men ingenting tycks hjälpa. Kanske har man försökt sätta gränser och låta personen ta de fulla konsekvenserna av sitt destruktiva beteende, men inte lyckats stå kvar.

Det handlar ju om en anhörig som man älskar och det är plågsamt att se hen lida. Som anhörig är ändå det bästa du kan göra i en sådan situation att försöka sätta tydliga gränser och samtidigt uppmuntra den som dricker att söka hjälp. Mer information om detta hittar du i vår tidigare artikel ”Hur hjälper jag någon sluta dricka?”.

Arbetsgivaren har ofta en viktig roll i vägen mot hjälp. Till skillnad från anhöriga har inte arbetsgivaren lika nära känslomässiga band till individen med problem. Arbetet är också viktigt för personen både av ekonomiska skäl och för att det ofta är sista brickan i fasaden utåt.

Sammantaget gör detta att arbetsgivaren och chefen ofta har en unik möjlighet att ställa krav på att personen tar emot hjälp. Och även om hen tar emot hjälpen motvilligt i början är det vanligt att både probleminsikt och villighet kommer i takt med att behandlingen fortskrider.

 

Behandling mot alkoholberoende 

Det finns en mängd olika behandlingsalternativ, både kommunala, inom sjukvården och privata. Många söker sig till behandlingshem för att få den hjälp och de verktyg som behövs för att ta sig tillbaka till en nykter tillvaro.

Olika behandlingshem kan tillämpa olika metoder för att få bukt med alkoholberoendet. Vi, tillsammans med många andra, anser dock att en beroendebehandling bör börja med att skapa en fördjupad probleminsikt hos individen.

I början av en behandling kan det också vara utmanande för att hålla sig nykter under kortare tidsperioder. Förutom att fokusera på att skapa en fördjupad probleminsikt lägger vi i vårt klientprogram därför resurser på att ge kunskap om beroendetillståndet samt dela med oss av grundläggande verktyg för att faktiskt hålla sig nykter.

Programmets andra del handlar till stor del om att hjälpa deltagaren att identifiera kritiska utmaningar i livet som kan äventyra nykterheten och stötta dem i att utveckla och träna färdigheter som ökar livskvaliteten.

Ring oss direkt på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktformuläret nedan för att ta reda på hur vi kan hjälpa just dig att komma tillbaka till en nykter närvaro!

Läs mer om stress

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.