Vi har över 10 års erfarenhet

Alkoholproblem är så vanligt att alla större företag och organisationer tjänar på att ha en strategi för hur man hanterar och uppmärksammar alkoholmissbruk och hur man rehabiliterar en medarbetare med alkoholberoende.

Våra metoder bygger på över tio års erfarenhet. När det finns en oro för att en enskild medarbetare har alkoholproblem kontaktar du oss så vägleder vi dig. En lekman ska inte diagnostisera alkoholmissbruk men ska vara uppmärksam på vanliga signaler. Här är ett antal tecken på alkoholproblem att vara vaksam på:

 • Upprepade incidenter där samma person dricker för mycket på personalfester är en tydlig varningssignal.
 • Förändrade mönster när det gäller frånvaro och humör. Särskilt ökad korttidsfrånvaro och upprepade sena ankomster på måndagar kan vara ett varningstecken.
 • Försämrade arbetsprestationer och oberäkneligt beteende i jobbsituationer kan vara ett tecken på alkoholproblem.
 • Förändrat socialt beteende, till exempel en tendens till isolering som tidigare inte funnits beror ibland på missbruk.

  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.


  alkoholmissbruk

  Vänta inte med att agera om du är orolig för alkoholmissbruk

  Det stora felet som både arbetskamrater och chefer gör när det gäller alkoholproblem är att man inte agerar, trots att det finns en oro om ett alkoholberoende. Att inte tala med chefen om sin oro för en kollega är missriktad lojalitet, det är helt enkelt information som chefer och en väl fungerande HR-avdelning ska kunna hantera och som ett företag eller en organisation har nytta av. Det handlar dels om det mänskliga perspektivet och människor som, för att vara lite drastisk, riskerar att gå under. Det är också fråga om enorma kostnader – en sjukskrivning kan i vissa fall kosta upp emot ett par hundra tusen kronor i månaden. Som chef har man ett formellt ansvar att agera när man känner oro för en medarbetare, ett ansvar gentemot arbetsgivaren och framförallt ett moraliskt ansvar mot medarbetaren ifråga.

  En av våra uppgifter är att skapa ett klimat på arbetsplatsen som innebär att det går att prata om alkoholproblem i en konstruktiv anda. Det är av största vikt att tydliggöra organisationens policy, vilket ansvar medarbetare och chefer har och hur man söker hjälp. Genom att bjuda på våra egna erfarenheter skapar vi intresse och engagemang och sänker tröskeln för att söka vägledning och hjälp, både för medarbetare och chefer.


  Så går vi tillväga för att motverka alkoholberoende

  Vi arbetar med missbruk på flera nivåer och kan hjälpa företag och organisationer att upptäcka och motverka alkoholmissbruk bland de anställda. Vår modell; Behavioural Change Management, är en väl beprövad och tydligt resultatorienterad metodologi.

  En central del av vår arbetsmodell är att föra över kunskap om vårt arbetssätt till HR-avdelningen hos de kunder som anlitar oss. På så vis kan arbetet att motverka alkoholproblem bli en varaktig del av det interna arbetet. Vi arbetar också med traditionell utbildning i form av föreläsningar och digitalt material om alkoholproblem riktat mot både chefer och medarbetare. Våra kommunikationsinsatser är utformade för att vara engagerande och skapa trygghet – det är bara i en sådan miljö som en förändringsprocess kan ta fart på allvar.

  Behandling för alkoholberoende

  Förutom att utveckla strukturer som gör det möjligt att upptäcka och hantera alkoholproblem på ett övergripande sätt kan vi, inom ramarna för våra behandlingsprogram, verka på individnivå och bidra till probleminsikt och förändring. Det är viktigt att en människa som lider av alkoholproblem får genomgå en behandling som anpassad utifrån både hur allvarligt problemet är och individuella omständigheter. Våra program är så pass flexibla att alla, oavsett förutsättningar, kan få adekvat hjälp med alkoholproblem. Dessutom får chef och HR stöd under hela behandlingsprocessen.

  Relaterad läsning:

  alkoholberoende