En Proaktiv Arbetsplats skyddar verksamheten och räddar liv!

Framtidens företag behöver arbeta proaktivt, systematiskt och långsiktigt med alkohol och drogfrågor för att uppnå en mätbar positiv effekt över tid. Något som gynnar både verksamheten och de anställda.

Att vara certifierad som en Proaktiv Arbetsplats illustrerar värdet ni på HR tillför er organisation och det sociala ansvar ni som bolag tar mot en hållbar samhällsutveckling.

Idag är alkohol och droger på arbetsplatsen både en verklighet och en normalitet som inte bara drabbar “andra” företag. Sambandet mellan droger, brott och skador är starkt sammankopplad och kantat av allvarliga risker för både medarbetare och arbetsgivare.

Certifieringen grundar sig i att det inte finns en ISO-certifiering kring detta arbetssätt i Sverige än, i stället för att invänta att någon annan gör det så har vi valt att ta frågan i egna händer och tagit fram egna parametrar kring hur man får en så trygg och frisk arbetsplats som möjligt.

Vi har i samarbete med våra mest framgångsrika kunder sett vilka faktorer som ger absolut störst effekt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö med mindre och mindre alkohol och drogproblem över tid.

Med detta arbetssätt och dessa åtgärder etablerade vi “Proaktiv Arbetsplats”. Detta för att ge ett tydligt mål för arbetsgivare som vill uppnå samma effekt och genom certifieringen även ge ett bevis på det hårda och kontinuerliga arbete som krävs för att uppnå detta. Vi har i dagsläget enbart 4 kunder som kvalificerar in för denna certifiering men vi ser att en majoritet av våra övriga kundföretag har påbörjat resan mot att bli certifierade.

 

En certifierad Proaktiv Arbetsplats innefattar i korthet:

 • Ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt
 • Låga trösklar för chefer och medarbetare att agera
 • Arbetsplatstester som ett aktivt skydd mot droger
 • Löpande kompetensutveckling för HR / Chef / Medarbetare

 

ESG-VÄRDE TILL ERT SAMARBETE MED LJUNG & SJÖBERG

1) Hälsa & välbefinnande – Ett globalt utvecklingsmål

God hälsa och välbefinnande är en central del av hållbar utveckling. FN:s tredje globala utvecklingsmål handlar om hälsa. Inom ramen för det arbetet har missbruk definierats som en viktig fråga att adressera. Delmålet 3.5 handlar om att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive läkemedelsmissbruk och skadligt alkoholbruk.

2) Kunders hälsa och säkerhet – Rapportering för resultat

Kunders hälsa & säkerhet samt kundnöjdhet: De bolag som vill rapportera kring hållbarhet har ett antal fördefinierade indikatorer att använda om de så önskar. Det skapar jämförbarhet och konsekvens i näringslivets rapportering.

3) Ansvar i leverantörsled – Ni kan vara stolta över samarbetet

Ni som kunder har rätt att ställa krav på alla era leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Det betyder att även vi behöver tåla att synas när ni som kunder beskriver er påverkan via leverantörsledet.

Vill du veta mer?

Under mer än ett decennium har vi framgångsrikt hjälpt arbetsgivare att lösa alkohol och drogproblem på arbetsplatsen. Eftersom vi själva varit en del av problemet har vi kunnat utforma en lösning som verkligen fungerar.

  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.

  Digitalt och fysiskt certifierat intyg

  Certifieringen finns i digitalt och fysiskt format för er som uppfyller kraven för en trygg Proaktiv Arbetsplats.