5 Tecken på missbruk

Ett missbruk är många gånger väldigt svårt att upptäcka, även om det gäller en till dig väldigt närstående person. Kanske känner du oro för att någonting inte står rätt till men eftersom du inte vet vad som kännetecknar ett missbruk skjuter du oron åt sidan…

 

Innehåll:

 

Problemets storlek

Att leva nära någon med ett missbruk kan vara både smärtsamt och påfrestande. Närmare en miljon människor i Sverige har en riskfylld konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel. Detta orsakar inte bara lidande för individen och familjen, utan även problem på våra arbetsplatser. Sjukfrånvaro, produktionsbortfall, misstag, kvalitetsbrister och olyckor. Man räknar att dessa problem innebär minst fyra procent av arbetsgivarnas totala lönesumma i dolda kostnader.

 

Tydliga tecken på missbruk

Beroende på om missbruket tar sin form i spel, narkotika eller alkohol kan både de fysiska och beteendemässiga symptomen skifta. Nedan följer dock vanliga tecken som tyder på att någon närstående kan vara illa ute.

 

Humörsvängningar

Om personen i fråga kan skifta mellan att vara glad och nedstämd, samt uttrycka grundlös ilska kan detta vara ett tecken på missbruk. Humörsvängningar är nämligen ett utav de tydligaste tecken på missbruk och något som är vanligt oavsett om det gäller ett spel-, narkotika- eller alkoholmissbruk.

Frånvaro

En vanlig bieffekt från missbruk är försämrad sömn, magsmärtor, huvudvärk och andra problem som kan leda till att personen i fråga uppvisar allt högre frånvaro från jobbet. Detta behöver inte alltid vara en ökad sjukfrånvaro, utan kan även innebära att personen börjar komma in allt senare på morgnarna.

Brist på koncentration

Om du upplever att personen i fråga tidigare har varit väldigt engagerad och skärpt, men på senare tid har blivit allt mer mentalt frånvarande, kan detta vara ett tecken på missbruk. Det är inte heller ovanligt att personen visar en brist på koncentration och inte bryr sig lika mycket om varken utförande eller resultat längre.

Undviker sociala sammanhang

Ett annat tydligt tecken på missbruk är om personen i fråga tidigare varit väldigt social och öppen, men nu undviker sociala sammanhang. Detta gäller i såväl privat- som arbetslivet. Kanske sitter personen inte och pratar med de andra medarbetarna på samma sätt som tidigare eller också försöker undvika släktmiddagar, en träff med vännerna och andra liknande situationer.

Ekonomiska problem

Oavsett om det handlar om ett spel-, narkotika- eller alkoholmissbruk kostar det en hel del pengar. Märker du att personen i fråga plötsligt börjat låna pengar från nära och kära, ber om att få lönen tidigare eller också börjar sälja av sina tillhörigheter, kan detta vara ett tecken på missbruk.

 

Vårt medberoendeprogram

Att vara kollega eller anhörig till en person som missbrukar är många gånger påfrestande och kan även leda till att man blir medberoende. Medberoende är ett destruktivt beteendemönster som ofta leder till psykisk ohälsa som utmattningssyndrom och depression.

För att uppnå en hållbar livssituation, kan du med fördel ta hjälp av vårt medberoendeprogram. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet. I senare del läggs det även fokus på att vidmakthålla beteendeförändringen över tid.

Utöver detta erbjuder vi även chefs- och medarbetarstöd som syftar till att stämma av sin oro för sig själv eller en oro för någon i sin närhet med en specialist. Detta är ofta det första steget till att be om hjälp.

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.