Skydda organisationen och hjälpa medarbetaren – för HR-organisationen

 
Utbildningen fokuserar på hur du som arbetar med HR-frågor kan arbeta förebyggande och stödja chefer i den praktiska hanteringen av alkohol- och drogrelaterade problem.

Maria Envall, ansvarig chef för rehabiliteringskoordinatorerna - processledarna
 

"Det svåra samtalet"

Du får lära dig mer om utveckling, trender, alkohol och drogpolicy och rehabilitering. Vi pratar om signaler på alkohol- och drogproblem och medarbetarsamtal.

Dessutom går vi igenom ansvarsfördelning inom utredning och rehabilitering kopplat till HR-funktionens roll. Och förbereder dig inför "det svåra samtalet" som ska göras med din medarbetare med praktiska samtalsövningar

 

Utbildningen tar 3-4 timmar.