Om jag bara vinner stort en enda gång så kan jag…

Jag ska bara vinna tillbaka de senaste förlusterna…

Jag höjer bara lånen lite så att jag kan vinna tillbaka…

Ett ökande problem

Beroende av spel om pengar är ett stort och ökande problem i samhället, vilket det senaste decenniets utveckling med nätkasinon bidragit till. Spelberoende innebär lidande för individen och ofta en tragedi för familjen med lögner, manipulation och en raserad privatekonomi. Även arbetsgivare drabbas hårt och konsekvenser som ökade kostnader, produktionsbortfall, stöld och förskingring är vanliga.

Ett sjukdomstillstånd

Spelberoende är sedan ett par år sjukdomsklassificerat och likheterna med andra beroenden, som t.ex. alkohol- och drogberoende, är omfattande. Spelande är förknippat med en kraftig belöningseffekt i form av dopaminpåslag i hjärnan. En belöningseffekt som dessutom är lättillgänglig, det räcker ju med att ta fram telefonen för att spela.

Ständigt fokus på spel

Tankar på spel, planerande av spelande och tankar på vad man ska göra när man vunnit upptar en stor del av tillvaron. Och spelindustrin driver på med reklamfilmer om det fantastiska livet efter storvinsten, hur lätt det är att vinna och ”fantastiska” erbjudanden.

Den med spelproblem har ofta återkommande orealistiska tankar – t.ex. att sannolikheten för att vinna ökar om man har förlorat många gånger…

Med effektiva metoder hjälper vi individen till ett spelfritt liv med god livskvalitet.

Felaktiga ”sanningar”

Den med spelproblem har ofta återkommande orealistiska tankar – s.k. upplevda sanningar – som leder till fortsatt spelande, t.ex. att man måste vinna storvinsten för att kunna betala tillbaka skulderna innan man slutar eller att sannolikheten för att vinna ökar om man har förlorat många gånger.

Gränserna förflyttas

Successivt förflyttar man sina gränser. Först tycker man att det är självklart att aldrig låna pengar för att spela. Efter att ha lånat maximalt både från banken och via sms-lån passeras nästa gräns; det gemensamma familjekontot. Så är det dags för barnens besparingar. Och när de lagliga möjligheterna är uttömda passeras ofta nästa gräns. Stölder på jobbet. Bedrägerier. Och så vidare.

Det finns effektiv hjälp

Spelberoende är ett sjukdomstillstånd som kräver specialisthjälp för att komma till rätta med. Som tur är finns det effektiva metoder som hjälper individen till ett spelfritt liv med god livskvalitet.

 

Läs mer om våra klientprogram.


Orolig för en medarbetare? Eller dig själv? Någon i din närhet? Det finns hjälp.

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress och medberoende slår hårt mot individen och arbetsplatsen. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Är du kollega eller anhörig till en person som behöver hjälp? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.
Du får stämma av dina funderingar med en expert som vid behov hjälper dig vidare. Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.