Kom hen upp i tid & fick med sig papperna, jag ringer…

Om jag bara kan få hen på andra tankar ikväll. Om jag…

Bäst att jag gömmer undan det, så slipper vi allt.

Ett lidande i det tysta

Att leva nära någon – t.ex. en förälder eller partner – som har alkohol-, drog- eller spelproblem eller allvarligare psykisk ohälsa innebär konstant psykisk press. När man försöker förhålla sig till en dysfunktionell omgivning som inte går att kontrollera utvecklar man ofta egna destruktiva beteendemönster – ett s.k. medberoende.

Slår hårt mot individ och arbetsgivare

Medberoende innebär ofta en extrem form av kronisk stress som slår hårt mot både individen och arbetsgivaren. Individen riskerar allvarlig psykisk ohälsa i form av t.ex. utmattningssyndrom och depression. Arbetsgivaren skadas genom kostnader för sjukskrivning, produktionsbortfall, ökad belastning på organisationen och kvalitetsbrister. Nära hälften av alla pågående sjukfall beror på psykisk ohälsa. På sikt leder medberoendet till psykisk ohälsa och ligger sannolikt bakom en betydande del av sjukfallen.

Medberoende utvecklas när vi söker strategier och utvecklar beteenden för att hantera en ohanterlig tillvaro…

Man blir dålig på att tillgodose sina egna behov, men desto bättre på att fokusera på andras.

Utvecklar destruktiva beteendemönster

Medberoende utvecklas när vi söker strategier och utvecklar beteenden för att hantera och överleva i en ohanterlig tillvaro. Kanske lär man sig att vara uppmärksam på minsta lilla förändring i stämningsläget för att fånga upp signaler som kan tyda på en tid av destruktivt drickande eller en depressiv period med sängliggande och känslomässig otillgänglighet. Kanske tar man överdrivet ansvar, lagar god mat och är glad och bekräftande för att hålla föräldern eller partnern på gott humör. Om vartannat försöker man hjälpa, ta hänsyn till, ta ansvar för, anpassa sig, kontrollera, motivera och ställa krav. Trippar på tå, skäller, hotar och ställer ultimatum. Man blir dålig på att tillgodose sina egna behov, men desto bättre på att fokusera på andras.

Den duktiga medarbetaren

Ofta söker man den bekräftelse man inte fick av föräldern eller partnern genom att vara duktig och ta ett överdrivet ansvar på jobbet; gör mer än sin del, täcker upp när det behövs, tar hand om kollegor. Regelmässigt går man över sina egna gränser. Oftast med ett leende. Tills man börjar få oförklarliga humörsvängningar. Glömmer arbetsuppgifter. Börjar gråta utan anledning. Får vredesutbrott. Gör allvarliga misstag. Och inte sällan blir långtidssjukskriven.


Följeslagare genom livet

Medberoendet återkommer i alla delar av livet; på jobbet, i sociala sammanhang, i relationer och i familjen. Och även om man inte längre lever nära någon som har problem bär man med sig dessa inlärda beteendemönster. Som medberoende riskerar man att utveckla allvarlig psykisk ohälsa som depression, utmattningssyndrom och ångestproblematik med långvarig ohälsa som följd.

Att hjälpa sig själv

Men det finns effektiv hjälp. Insatser fokuseras dock sällan på själva medberoendet, utan bara på den psykiska ohälsa det skapat. När man väl kommit tillrätta med t.ex. depressionen eller utbrändheten är risken stor att man drabbas av psykisk ohälsa igen eftersom medberoendet och de destruktiva beteendemönstren finns kvar. För att uppnå en hållbar situation med god livskvalitet krävs även insatser som fokuserar på själva medberoendet.

 

Läs mer om våra klientprogram.

Med rätt stöd kan du bryta det destruktiva mönstret – och hitta tillbaka till dig själv.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

Vi finns här för dig!