Vad är stress?

Stress kan bero på många olika saker och få olika konsekvenser men det är väl belagt vad som händer i hjärnan vid stress! Det handlar om att hormonet kortisol utsätts och det gör att vi blir extra alerta så att vi kan agera i händelse av fara. Så länge vi verkligen riskerar att utsättas för något farligt och om kortisolnivåerna snabbt går tillbaka är hormonet en tillgång. Vid kronisk stress ligger dock kortisolnivåerna högt hela tiden, utan att vi är direkt hotade av någon fara. Effektiv stresshantering handlar mycket om att hantera arbetsrelaterad stress på ett sådant sätt att vi inte triggar hjärnans hormonsystem på ett felaktigt sätt.


Ta kontroll över stressen med stresshanteringskurser

Även om stress handlar mycket om kemi i hjärnan finns det mycket vi kan göra för att inte fastna i en loop av stress. Beteendeförändringar och förbättrad arbetsmiljö kan göra underverk när det gäller stress. Det är bra om insatserna sätts in i tid eftersom vissa av hjärnans funktioner faktiskt kan skadas allvarligt av kronisk stress.

 

Ljung & Sjöberg arbetar med stresshantering på flera nivåer

Ett företag bör jobba proaktivt med att förebygga stress. Det handlar om hela företagskulturen, allt från medarbetarstöd till bonussystem till rutiner för delegering som kan påverka grogrunden för stress. Vi ser till helheten och jobbar nära HR-avdelningen så att de som ansvarar för arbetsmiljön får de verktyg de behöver för att kunna åtgärda problem i tid, samtidigt som de har tillgång till vårt expertstöd. Vi har utbildningar för både chefer, medarbetare och HR.


Stress

På löpbandet passar jag på att svara på mejl och…

Om jag sover en timme mindre per dygn tjänar jag…

Om barnen blir sjuka så faller hela planeringen.

Ett brännande problem

Kronisk stress och den psykiska ohälsa det skapar är ett brännande problem i dagens samhälle, inte minst på våra arbetsplatser. Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa – där en stor del är kopplade till kronisk stress – har mer än fördubblats de senaste åren och står för nära hälften av alla pågående sjukfall. Och vid psykisk ohälsa är sjukskrivningarna längre och risken att bli sjukskriven igen högre än vid andra sjukfall.

Men vad är stress egentligen?

Är all stress skadlig?

Vilka signaler ska vi vara uppmärksamma på?

Och hur kan man förebygga och behandla stressproblem?


Stresshantering gynnar effektiviteten långsiktigt

Efter att ha deltagit i en stresshanteringskurs är det lättare att bedöma sina egna stressnivåer. Efter våra stresshanteringsövningar blir många förvånade över att vad de själva kanske ansett vara tecken på effektivitet egentligen varit symptom på skadlig stress. Särskilt på en arbetsplats med prestationsorienterade medarbetare är det vanligt att personer som levererat fantastiska resultat, år efter år, går in i väggen och tvingas till sjukskrivning.

Vi vill lyfta fram att det går att vara effektiv och målinriktad utan att det leder till kronisk stress i långa loppet. Ljung & Sjöberg arbetar utifrån premissen att våra stresshanteringskurser ska gynna företagets medarbetare såväl som företagets resultat!

 

Utbildning i stresshantering ska vara engagerande

Våra kurser bygger på gedigen erfarenhet. Varje år utbildar vi fler än 10 000 personer på svenska arbetsplatser. Samtidigt håller vi oss uppdaterade kring de senaste forskningsrönen och metoderna inom våra verksamhetsområden.

Våra kurser i stresshantering är engagerande och vi använder oss av interaktiva övningar och storytelling som leder till en djupare förståelse av stressens mekanismer i relation till ens egen position och situation. Vi kan erbjuda stresshanteringskurser och stresshanteringsövningar för ledningsgrupper, HR-personal och medarbetare. Ta kontakt med oss om du är intresserad av stresshantering i Stockholm eller om företaget finns på en annan ort. Vi kan genomföra utbildningar i stresshantering där just ni befinner er.


Kontakta oss så hjälper vi dig!

Stressrelaterade problem slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

Vi finns här för dig!

    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.