Klientprogram i framkant

Vår klientverksamhet omfattar program inom stressrelaterad problematik. Alla klientprogram är resursintensiva och bygger på evidensbaserade metoder.

Erfarenheten visar på några kritiska framgångsfaktorer som att en kvalitativ utredning genomförs innan programmet påbörjas, att processen är utformad för yrkesverksamma, arbetsgivaren är närvarande, att flera metoder erbjuds och att klientteamet har en bred kompetens.

 


Klientprogram: Utredning

Kvalitativ utredning

Innan några åtgärder sätts in är det viktigt att genomföra en grundlig utredning som är särskilt utformad för det specifika problemområdet. Det låter självklart, men är tyvärr undantag snarare än regel när det handlar om dold psykisk ohälsa. Att sätta in åtgärder utan en korrekt diagnos är i bästa fall verkningslöst och i sämsta fall rent skadligt.

Våra utredningar är därför grundliga, baseras på evidensbaserade metoder och omfattar alltid ett möte med psykiater eller psykolog.

Identifikation och attraktion

Identifikation är viktigt, att kunna identifiera sig med andra klienter i liknande situation och med liknande bakgrund bidrar till motivationen och skapar samhörighet – vilket gör att klientprogrammet känns relevant. Våra program är särskilt utformade för yrkesverksamma och alla klienter har jobb. Även en trivsam miljö bidrar till inspiration och trygghet.

Fortsätt jobba

Både forskning och erfarenhet visar också att en fortsatt förankring på arbetsplatsen under klientprogrammet förbättrar förutsättningarna för en framgångsrikt resultat. Om sjukskrivning ändå krävs är en så snabb återgång i arbete som möjligt positivt för klienten. Våra program sker huvudsakligen i öppenvård och är designad så att klienterna ska kunna fortsätta jobba under tiden.

Närvarande arbetsgivare

Erfarenheten visar också att en kritisk framgångsfaktor är att arbetsgivaren är närvarande under programprocessen. Att arbetsgivaren har insikt i och förstår den process som medarbetaren genomgår är viktigt för att hen ska kunna stötta, ställa krav och vid behov anpassa arbetsuppgifterna.

Kvalitativt chefsstöd

Chefsstödet har tillsammans med arbetsgivaren en process som löper parallellt med klientprogrammet. Under chefsstödsprocessen genomförs ett antal utbildningsträffar varvat med individuell handledning. Efter avslutat klientprogram har även chefen genomgått en krävande teoretisk och praktiskt process som kan liknas vid en högkvalitativ utbildning. Cheferna blir därmed succesivt bättre rustade att hantera svåra och känsliga medarbetarärenden och mer benägna att agera tidigt när man känner oro kring en medarbetare.

Stressprogram

Hoppas mötet inte drar ut på tiden. Jag skulle verkligen behöva hinna ett träningspass på lunchen och få klart presentationen. När var det grannarna skulle komma över? Imorgon? Hoppas inte det. Och utvecklingssamtalet med Hanna, det skulle jag haft i mars. Behöver ta tag i det. La jag inte hennes resultat på skrivbordet? Och på tal om resultat, vi behöver ligga i nu om vi ska ha en chans att nå budget. Om jag bara kan lämna barnen hos syrran på lördag så kan jag riva av en hel del och få klart strategin för Q3. Helvete, klockan är 03:42. Måste verkligen sova.

Vårt stressprogram

Vårt stressprogram syftar till att förebygga och reducera stress, innan den utvecklas till allvarlig ohälsa. Det är särskilt utformat för yrkesverksamma klienter som upplever tydliga symptom – som t.ex. ökad oro, sömnsvårigheter och försämrat minne – men ännu inte har utvecklat den allvarligaste formen av problem, t.ex. utmattningsdepression. Programmet passar också de som vill lära sig att hantera stress och stora utmaningar i livet.

Utveckla självkännedom

De flesta förändringsprocesser tar sin utgångspunkt i kännedom om problemet och behovet av förändring. I programmet får vi fördjupad insikt i vad stress är, hur den påverkar oss, vad som driver den och vilka konsekvenser det får för våra liv.


Vad som är viktigt på riktigt

Vi får arbeta med att identifiera våra grundläggande värderingar inom olika livsområden och sätta upp mål baserade på dessa. Att ha en tydlig bild av i vilken riktning vi vill utveckla våra liv i är centralt för förändringsprocessen. Kanske blir vi stressade av saker som vi egentligen inte tycker är viktiga. Vi kanske behöver prioritera mer medvetet och aktivt välja bort vissa delar i tillvaron som driver stress.

Psykisk flexibilitet

Vi lär oss tekniker för och tränar på att utveckla psykisk flexibilitet och att effektivisera vårt agerande inom olika livsområden, inte minst på arbetet.

Vilken återhämtning fungerar?

Att titta på teve eller surfa med mobilen är inte effektiv återhämtning. Forskningen visar att fysisk träning, särskilt konditionsträning, är en överlägsen form av återhämtning som motverkar stressens negativa effekter på hjärnan. Även meditationsliknande tekniker, t.ex. Mindfulness, har visat sig vara effektiva i detta sammanhang.

Den livsviktiga sömnen

En fungerande nattsömn är viktigt för att vi ska klara av den stress och de påfrestningar livet ovillkorligen innebär. Vi får lära oss tekniker för att förbättra sömnen.


Kontakta oss så hjälper vi dig!

Stressrelaterad problematik slår hårt mot både individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

 

Vi finns här för dig!

    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.