Utmattningsdepression – behandling

I och med att allt fler upplever en ökad press i vardagen är utmattningsdepression något som också drabbar allt fler människor. Genom stöd och behandling går det däremot att återhämta sig och det finns även åtgärder som kan tas i förebyggande syfte!

 

Artikelns innehåll:

 • Vad är utmattningsdepression?
 • Vanliga utmattningssymtom
 • Behandling av utmattningsdepression
 • Vårt stressprogram

 

Vad är utmattningsdepression?

Utmattningsdepression är en form av utmattningssyndrom som orsakas av en långvarig press, stress eller annan psykisk påfrestning. Det kan både vara påfrestningar från arbetslivet och privatlivet, men då de båda går hand i hand handlar det många gånger om en kombination.

Idag är tempot i arbetslivet väldigt högt, vilket leder till att allt fler upplever en stor press på arbetsplatsen. Kanske hinner du inte med alla de uppgifter du blir tilldelade trots att du kämpar och sliter dagarna i ända?

Stressen från detta blir vanligtvis väldigt påtaglig och det är inte heller ovanligt att man tar med sig den hem. Något som snabbt kan leda till att även privatlivet börjar påverkas negativt och på sikt leder till en utmattningsdepression. Andra vanliga påfrestningar i privatlivet som kan leda till utmattning är:

 • Långvarig arbetslöshet
 • Närstående som går bort
 • Ekonomiska problem
 • Långvarig sjukdom
 • Separationer

 

Vanliga utmattningssymtom

Om du drabbats av utmattningsdepression eller någon annan form av utmattningssyndrom, blir symtomen oftast både psykiska och fysiska. Eftersom vi alla är olika varierar de dock från person till person. Exempel på vanliga utmattningssymtom är att:

 • Du känner dig utmattad och finner ingen energi till att genomföra vardagliga sysslor. Trots att du vilar försvinner inte heller känslan av utmattning.
 • Sömnen påverkas negativt och du sover allt sämre och sämre. Det är inte heller ovanligt att du sover oroligt, vilket leder till att du vaknar många gånger på nätterna.
 • Humöret skiftar och du blir allt mer irriterad och sorgsen.
 • Du får sämre korttidsminne.
 • Det känns allt svårare att koncentrera sig och du kan inte heller slutföra de åligganden du påbörjat.
 • Musklerna värker och du upplever även smärta i leder.
 • Du upplever smärta i magen.
 • Du känner dig väldigt känslosam och gråter ofta.

 

Behandling av utmattningsdepression

På samma sätt som symtomen kan variera från person till person, kan även styrkan på utmattningen skilja sig åt. Beroende på detta kan också olika typer av behandlingar bli aktuella.

I första hand behandlas dock utmattningsdepression och andra utmattningssyndrom genom samtalsstöd och terapi som utformas efter din situation. Behandlingar som kan bli aktuella därefter är sjukskrivning och medicinering.

 

Vårt stressprogram

För att arbeta förebyggande mot stress innan den utvecklas till allvarlig psykisk ohälsa, kan du ta hjälp av vårt stressprogram som både är resursintensivt och byggt på evidensbaserade metoder.

Programmet är särskilt framtaget för yrkesverksamma klienter som upplever tydliga symptom – som t.ex. ökad oro, sömnsvårigheter och försämrat minne – men ännu inte har utvecklat den allvarligaste formen av problem, t.ex. utmattningsdepression. Det passar också de som vill lära sig att hantera stress och stora utmaningar i livet.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

Vi finns här för dig!  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.