Stressrelaterade besvär – varför då?

Våra områden – spelberoende, medberoende och alkohol- och drogberoende – var alla nära kopplade till varandra. Första gången en kund frågade mig om vi inte skulle ta fram en lösning för stressrelaterade besvär svarade jag bara kort att det inte fanns några sådana planer och funderade inte vidare över saken. Men frågan återkom. Igen och igen. Från flera av landets mest framgångsrika företag och största arbetsgivare.


Medarbetarstödet ledde till medberoendeprogrammet
När vi så lanserade tjänsten Medarbetarstödet, där man kunde ringa in anonymt och få rådgivning, fick vi många samtal från individer som led av medberoende. Många var dessutom – som konsekvens av medberoendet – på väg att utveckla svåra stressrelaterade besvär som utmattningsdepression, depression och ångest. Snart insåg vi att vi behövde erbjuda ett klientprogram för medberoende.


Stressproblemen fanns kvar
Men när vi hade kommit tillrätta med kärnproblemet – själva medberoendet – fanns ofta ett behov av att kunna erbjuda hjälp även med stressproblemet. Och samma erfarenhet gjorde vi i våra behandlingar för alkohol-, drog- och spelberoende. Ett betydande antal klienter behövde – under behandlingens senare del eller efter avslutad behandling – stöd i att utveckla färdigheter för att hantera stress bättre. Negativ stress riskerade annars att bli en utlösande faktor för återfall. Jag minns särskilt en klient som berättade hur stressen att gottgöra familjen och arbetsgivaren efter år av drickande tillslut ledde till att hen drack igen.

Alkohol för att hantera stress
Så fanns det de klienter som genomgick en kartläggning där man kunde konstatera ett riskfyllt alkoholintag, men där alkoholen i själva verket var ett verktyg för att hantera stressen i livet. Efter en hektisk dag med jobb, hämtning och lämning på dagis, matlagning och nattningar var några glas vin det enda sättet att varva ner och kunna sova. Här var alltså stressen kärnproblemet.

Budskap från klienter och kunder
Allt tycktes hänga ihop och det var som om både våra kunder och klienter försökte förmedla ett budskap; ni behöver erbjuda högkvalitativ hjälp även för stressrelaterade besvär. Sent ska syndaren vakna, men nu började äntligen polletten trilla ner hos undertecknad. Och jag gjorde som jag alltid gör när en ny verksamhetsidé dyker upp – ringde några betrodda kunder som satt på HR-avdelningar runtom i landet.


Kunderna vägleder oss
Även om jag förstod att stress på olika sätt var kopplat till våra övriga områden och i sig ett stort problem hade jag inte riktigt klart för mig hur det skulle passa in i vårt tjänsteerbjudande. Som så många gånger förr fick jag vägledning av kunderna. I våra samtal klarnade logiken kring att stressrelaterade problem på arbetsplatsen med fördel kunde hanteras med samma aktiva metodik som våra övriga områden spelberoende, medberoende och alkohol- och drogberoende.


Olika men ändå lika
Även om de olika områdena kräver olika insatser på individnivå, svarar de för liknande utmaningar för arbetsgivaren och individen: Samtliga områden:

  1. Utgör eller leder till allvarliga sjukdomstillstånd.
  2. Är förknippade med begränsad probleminsikt och i varierande grad med skuld och skam.
  3. Leder till allvarliga konsekvenser för både individ och arbetsgivare.
  4. Är ett till stor del dolt problem.

Samma metodik och process
I samtalet med kunderna föddes även ett samlingsnamn för samtliga områden – dold psykisk ohälsa. Och ovanstående likheter gör att man som arbetsgivare kan och bör hantera olika former av dold psykisk ohälsa med ett gemensamt arbetssätt och med samma process. Endast med en specialanpassad process kommer man systematiskt åt problem hos medarbetare i ett tidigt skede. Som chef behöver man inte veta om signalerna som man uppfattar beror på stress, alkoholberoende eller något annat, agerandet är detsamma oavsett. När man inte längre behöver ”vara säker på” vilket problem medarbetaren lider av utan bara kan fokusera på det ansvar och den möjlighet som chefsrollen medför blir tröskeln att agera lägre.

 

Våra fantastiska chefshandledare
Slutligen vill jag slå ett slag för vårt Chefsstöd. Dold psykisk ohälsa upplevs som de mest utmanande medarbetarärenden man som chefs ställs inför. Vår tjänst chefsstödet är utformat just mot denna bakgrund. Och våra chefshandledare brinner för att handleda chefer, till gagn både för individen och arbetsgivaren. För att säkerställa högkvalitativ och konsekvent handledning arbetar de manualbaserat med stöd av psykolog och arbetsrättsjurist.

 

Sarah Linderoth, VD

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

Vi finns här för dig!    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.