Stress i arbetslivet – ett växande problem

Idag upplever allt fler människor långvarig stress. Den allra farligaste formen av stress som över tid riskerar att utvecklas till allvarlig psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom och depression. Något som syns tydligt på våra arbetsplatser, där över hälften av sjukskrivningarna numera beror på stressrelaterade problem.

 

Innehåll 

  • Stress – ett nutida samhällsproblem
  • Lär dig hantera stress på jobbet
  • Arbeta förebyggande mot stress
  • Ta hjälp av chefs- eller medarbetarstödet

 

Stress – ett nutida samhällsproblem 

Tempot har vridits upp och idag är det oftast högt – både i arbets- och privatlivet. Något som har medfört att allt fler upplever en stressig tillvaro. En tillvaro som gör att kropp och knopp aldrig får någon chans att varva ner.

Läs också: Vad är stress?

Denna negativa utveckling har i sin tur lett till att allt fler människor upplever långvarig stress. En typ av stress som uppkommer när vi inte får återhämtning i tillräcklig utsträckning, vilket över tid riskerar att utvecklas till allvarlig psykisk ohälsa i form av bland annat utmattningssyndrom och depression.

I stor utsträckning har den också gjort det, vilket inte minst syns på våra arbetsplatser. De stressrelaterade sjukskrivningarna har under de senaste åren ökat markant och står nu för över hälften av alla sjukskrivningar i Sverige.

Läs också: Hur vet man om man är stressad?

Ja, utvecklingen har varit så pass allvarlig att stressen idag blivit ett av vår tids stora samhällsproblem. Ett problem som måste lösas!

 

Lär dig hantera stress på jobbet 

Det är framförallt en ökad arbetspress och minskad kontroll över arbetsuppgifterna som medfört den ökade stressen på svenska arbetsplatser. Om du också upplever stress på arbetsplatsen, kan du med fördel lära dig stresshantering.  Med andra ord metoder för att bättre kunna hantera stress.

Nedan hittar du tre enkla knep som hjälper dig att varva ner på arbetsplatsen:

1. Lär dig säga nej – På många arbetsplatser finns det idag en ökad arbetspress. Fler uppgifter ska göras med mindre resurser. Något som medfört att allt fler tar på sig allt för många arbetsuppgifter. Ibland frivilligt och andra gånger ofrivilligt. Upplever du att du har fullt upp och inte klarar av några fler uppgifter, är det viktigt att våga säga nej.

2. Ta pauser – Att arbeta 8 timmar i sträck är inte bra för någon. Vare sig för hälsan eller effektiviteten. Pauser under dagens gång är ett måste. Det är också en av de effektivaste metoderna för att undvika negativ stress. Se därför till att nyttja lunchrasterna och ta också kortare fikapauser med dina kollegor under dagen.

3. Lämna jobbet på jobbet – När du går från jobbet bör det också lämnas där tills nästa arbetsdag. Den tekniska utvecklingen har dock medfört att allt fler har tillgång till sin jobbmejl i telefonen.

Man är alltid uppkopplad och svarar även på jobbrelaterade mejl på fritiden. En stor bidragande orsak till att kropp och knopp inte får tillräckligt med vila. Stäng av mejlen på telefonen och lämna jobbet på jobbet!

 

Arbeta förebyggande mot stress

Trots att det finns många metoder som medarbetare själva kan anamma för att bättre hantera sin stress, är det upp till cheferna att göra någonting åt problemet. Som ledare för ett företag är man nämligen ytterst ansvarig för att arbeta förebyggande mot stress på arbetsplatsen.

Något som bland annat kan göras med följande metoder:

1. Var en uppmärksam ledare – Att vara uppmärksam på stora utmaningar som medarbetare går igenom, är ett bra sätt att som chef förebygga stressrelaterad ohälsa.

Det är nämligen stora utmaningar både på och utanför arbetsplatsen som orsakar den långvariga stressen. Att uppmärksamma dessa utmaningar och visa ditt stöd i frågan kan göra större skillnad än du tror!

2. Uppmuntra kortare pauser – Som nämnts tidigare är kortare pauser en av de mest effektiva metoderna för att motverka stress på arbetsplatsen. Som chef bör du därför uppmuntra dessa och även se till att samtliga medarbetare utnyttjar dem! 

3. Erbjud extern hjälp – Att arbeta förebyggande mot stress, samt lära sig hantera den, kan vara oerhört svårt. Speciellt om man inte gjort det tidigare. I vissa situationer kan det därför vara nödvändigt att ta till extern hjälp. Både som chef och medarbetare.

Som ledare bör du därför vara noga med att kommunicera att det finns möjligheter till externt stöd, vad detta innebär och vart dina medarbetare kan vända sig.

 

Ta hjälp av chefs- eller medarbetarstödet 

På Ljung & Sjöberg är vi väl medvetna om problematiken med stress i arbetslivet, samt hur svårt det kan vara att hantera denna typ av problem. Vi erbjuder därför stöd till både chefer och medarbetare om hur de bör hantera stressrelaterade problem.

Som medarbetare kan du vända dig till medarbetarstödet – en anonym tjänst där du kan stämma av din oro för dig själv eller en kollega. Detta är oftast det första steget till att be om hjälp.

Som chef kan du vända dig till chefsstödet – en tjänst som ger dig trygghet och motivation att agera när du känner oro för en av dina medarbetare.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

Vi finns här för dig!    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.