13 risker med stress på arbetsplatsen

Allt fler människor upplever en arbetsrelaterad stress som påverkar prestationen på jobbet och privatlivet negativt. Något som oturligt nog riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för såväl individ som arbetsgivare… 

 

Innehåll

 • Utmaningar på dagens arbetsplatser
 • Konsekvenser av långvarig stress på arbetsplatsen
 • Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
 • Ta hjälp av vårt chefsstöd

 

Utmaningar på dagens arbetsplatser

Många känner nog igen sig i situationer där antalet medarbetare successivt har minskat, vilket har lett till att arbetsbelastningen på de som är kvar har ökat markant. Samtidigt kanske det brister i kommunikation mellan beslutsfattare och anställda. Allt detta kan i sin tur även till ett sämre socialt samspel på arbetsplatsen.

Det är nämligen dessa två utmaningar – hög arbetsbelastning och dåligt socialt samspel – som är de främsta orsakerna till långvarig och farlig stress på våra arbetsplatser.

 

Konsekvenser av långvarig stress på arbetsplatsen

När man pratar om stress på arbetsplatsen är det viktigt att påpeka att alla former av stress inte är dålig. I vissa situationer kan den faktiskt hjälpa oss att prestera bättre – exempelvis om du har en kort deadline på en arbetsuppgift.

Det som är farligt är när man inte får möjlighet att återhämta sig, vilket leder till så kallad långvarig stress. Det är alltså denna form av stress som riskerarar att få allvarliga konsekvenser för både individ och arbetsplats.

På individnivå kan det leda till konsekvenser i form av: 

 • Problem med muskler och leder
 • Återkommande huvudvärk och yrsel
 • Försämrat korttidsminne
 • Problem med magen
 • Sömnsvårigheter
 • Utmattningssymptom
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Försämrat immunförsvar

Som arbetsgivare kan det leda till konsekvenser i form av:

 • Försämrade resultat
 • Minskad produktivitet
 • Ökade kostnader
 • Medarbetarbortfall
 • Sjukskrivningar

Just sjukskrivningar är också ett bra mått för att förstå problemets storlek. Under de senaste åren har nämligen antalet sjukskrivningar relaterade till stress och psykisk ohälsa ökat markant, vilket har lett till att dem idag står för över 50% av alla sjukskrivningsfall. En minst sagt skrämmande utveckling…

 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Som chef och arbetsgivare i Sverige är du ytterst ansvarig för att skapa en arbetsmiljö som motverkar arbetsrelaterad stress för de anställda. Det finns som tur nog mycket som kan göras rent organisatoriskt för att förebygga stress på arbetsplatsen, men saknar man tydliga rutiner och praktisk erfarenhet kan det vara lättare sagt än gjort.

Exempel på organisatoriska åtgärder som kan göras för att skapa en bättre arbetsmiljö är att öka resurserna, vilket kan ske genom antingen nyanställningar eller också genom att förse medarbetarna med bättre verktyg. Det kan också vara fördelaktigt att ha en tydlig och öppen dialog med de anställda om organisationens mål och arbetskrav. Kanske den viktigaste åtgärden är att satsa på att utveckla ledarskapet i organisationen. Det kan t.ex. handla om att utbilda chefer i effektiv kommunikation, träna dem i konkreta metoder för att genomföra medarbetarsamtal och ge feedback.

 

Ta hjälp av vårt chefsstöd 

På Ljung & Sjöberg är vi väl medvetna om hur utbrett problemet med stress på arbetsplatsen är, samtidigt som vi också förstår hur svårt det kan vara för dig som chef och/eller arbetsgivare att hantera situationer som dessa.

Vi har därför utvecklat chefsstödet, vilket hjälper dig att bedöma hur situationen ser ut på just er arbetsplats samt vilken väg som är rätt framöver. Chefsstödet ger dig trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Efter avslutad process har du genomgått en utav de mest kvalitativa och krävande utbildningar som finns, både på ett teoretiskt och praktiskt plan.

Ring oss direkt på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktformuläret nedan för att få rådgivning redan idag!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

Vi finns här för dig!  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.