Chefsstödet

Chefsstödet hjälper till att bedöma situationen och hitta rätt väg framåt. Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Våra klientprogram är specialdesignade för att arbetsgivaren ska ha insyn och en aktiv roll, vilket har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor. I de fall ett klientprogram inleds är Chefsstödet drivande genom hela processen och motiverar och handleder chefer att stå kvar och agera konsekvent i utmanande situationer, vilket gynnar medarbetare, är utvecklande för chefen och bra för organisationen.

När chefen genomgått en chefsstödprocess har hen genomgått en av de mest kvalitativa och krävande utbildningar som finns, både på ett teoretisk och praktisk plan. Chefsstödet avlastar också chefen med sådant som inte har med själva ledarskapet att göra, t.ex. framtagande av rehabiliteringsöverenskommelse.

Rädsla för att ha fel gör att många chefer lever med ett problem som ofta snabbt och enkelt kan lösas, både till nytta för individen och verksamheten.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på  08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

 

Vi finns här för dig!

    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.