Varmt välkommen på seminarium

Utmaningen kring psykiatrisk samsjuklighet – hur ska vi förstå, tänka och göra?

Ljung och Sjöbergs och Alfagruppens vision är att bryta beroendekedjan till nästkommande generation. Vi ser att en viktig del för att kunna uppnå vår vision är forskningsstöd, kunskapsspridning och samverkan mellan verksamheter och aktörer inom området.

Vi vill därför bjuda in dig till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi denna gång samlas kring ämnet psykiatrisk samsjuklighet.

Psykiatrisk samsjuklighet innebär att en person har flera psykiatriska diagnoser samtidigt, och extra komplicerat kan det vara när det också finns skadligt bruk eller beroendediagnoser i den psykiatriska samsjukligheten.

Vi kommer denna gång lyssna till Kristina Berglund, docent, lektor och beroendeforskare vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och föreståndare för CERA (tvärvetenskapligt centrum vars syfte är kunskapsspridning och forskning om riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Under detta seminarium kommer Kristina Berglund att gå igenom:

    • Hur man på ett strukturerat sätt kan tänka och agera när det gäller insatser, behandling och annat stöd
    • Olika kombinationer av psykiatrisk samsjuklighet
    • Olika vanliga psykiatriska tillstånd hos personer med alkohol- och narkotikaproblematik.

Hon kommer att utgå från boken ”Välja Väg – utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem” en kliniskt orienterad bok med omfattande forskningsbas som beskriver ett bra utredningsförfarande och grunderna för en kvalitativt god behandling och relevanta stödinsatser, oavsett metod och verksamhetsform.

Boken är författad av Sven-Eric Alborn, Kristina Berglund, Karin Boson och Arne Gerdner. Boken finns att beställa till specialpris vid detta frukostseminarium.


    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.