Vår digitala satsning

Vi är mitt uppe i att digitalisera stora delar av vårt behandlingsutbud för att öka tillgängligheten och kunna erbjuda samma kvalitet över hela landet. I början av 2019 kommer vi att lansera en digital version av vårt mest omfattande behandlingsprogram Nivå 3 för alkohol-, drog- och läkemedelsberoende. Därefter kommer vi successivt att komplettera med ytterligare program. Närmast under 2019 räknar vi med att lansera ett digitala program för stressproblem och en digital version av Nivå 2 för alkohol, droger och läkemedel.

 

Terapeutisk allians & gruppdynamik

Erfarenheten visar att både den ”terapeutiska alliansen” som byggs upp i det personliga mötet mellan klient och behandlare och dynamiken i behandlingsgruppen är viktiga delar i behandlingsprocessen. En central del i att digitalisera behandlingsprogrammen är därför bevara dessa verksamma komponenter. För att de digitala behandlingarna ska vara fullgoda alternativ till traditionell behandling kommer de att vara en kombination av:

  • En digital kärna med text, film, animerad film, ljud och interaktiva uppgifter.
  • Frekventa terapeutsamtal över video, telefon och säkert meddelandesystem.
  • Månatliga gruppträffar.

Resursintensiva

De digitala programmen kommer att vara lika resursintensiva som de traditionella behandlingarna. En gång per månad kommer alla klienter som går digitala program att träffas på ett av våra kontor för en heldags gruppbehandling. Träffarna leds av en eller två erfarna terapeuter och är särskilt utformade för att motivera, inspirera och fånga den viktiga gruppdynamik som uppstår när klienter i olika utvecklingsskeden delar erfarenheter.

Attraktivt & lättillgängligt

En annan viktig framgångsfaktor är att den digitala delen av programmet är attraktiv och lättillgänglig. Vi har därför lagt omfattande resurser på pedagogik, manusarbete och produktion av film och animerad film. På så sätt blir programmet varierat och textavsnitten kan hållas relativt korta.

Fokusgrupper

För att säkerställa att materialet är relevant arbetar vi med fokusgrupper, både för klienter och behandlare. Programmen utvecklas tillsammans med Psykologpartner som är ledande i norra Europa inom digital behandling.

Klientportal under 2019

Under 2019 planerar vi också att utveckla en klientportal med arbetsnamnet ”Mina sidor”. Tanken är att klienter ska kunna logga in och bl.a. fylla i en rad självskattningsformulär som är en del av både kartläggningsprocessen och utvärderingen av behandlingsprogrammen. Genom att digitalisera denna del vill vi underlätta för klienterna som inte längre behöver fylla i dessa formulär på plats hos oss. Klientportalen stärker också vårt arbete med att objektivt mäta och utvärdera effekten av behandlingsprogrammen.

Även chefsstödet arbetar digitalt

Chefsstödet har en avgörande betydelse i att vägleda och stötta arbetsgivaren genom hela kartläggnings- och rehabiliteringsprocessen och kommer att ha en lika aktiv roll i de digitala rehabiliteringsprocesserna.

Under 2018 har chefsstödet också i större utsträckning börjat genomföra videomöten för att stärka relationen och förbättra kvaliteten för arbetsgivare på orter där vi inte finns representerade. Denna utveckling kommer att fortsätta under 2019.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.