Vad händer i kroppen vid stress & adrenalinpåslag?

Vi har tidigare berättat om hur du kan hantera stress både i privat- och arbetslivet, men vad händer egentligen i kroppen vid stress? I denna artikel berättar vi mer om vad som egentligen försiggår inom oss när man upplever såväl kort- som långvarig stress.

Innehåll:

  • Hur uppstår stress?
  • Positiv och negativ stress
  • Hur påverkas vi av stress?
  • Vårt stressprogram


Hur uppstår stress?

Innan vi berättar mer om vad som händer i kroppen vid stress, tänkte vi börja med att reda ut hur stress uppstår. Orsaken till stress kallas även för stressorer och kan vara både psykiska, fysiska eller också sociala. Med andra ord handlar det utmaningar och/eller problem som vi ställs inför och måste lösa.

I samband med att vi ställs inför dessa psykiska, fysiska eller sociala utmaningar och upplever att vi inte kan kontrollera eller påverka dem, uppstår känslan av stress. Eftersom vi alla är olika är det därför högst individuellt i vilka situationer som stressen uppstår. En situation som orsakar stress för en individ behöver alltså inte göra det hos en annan.


Positiv och negativ stress

Det är lätt hänt att man enbart kopplar stress till någonting som är negativt, men så behöver inte alltid vara fallet. När man pratar om stress brukar man nämligen prata om stress i både positiv och negativ bemärkelse.

Med andra ord finns alltså stresseffekter som man reagerar positivt på och som gör oss mer handlingskraftiga och idérika. En del individer konverterar även dess positiva effekter till en stark vinnarinstinkt som gör att de lyckas med i princip vilka utmaningar de än ställs inför. Man skulle kunna likna det med en fotbollsspelare som är väldigt stressad inför en match, men när han väl går in på planen omvandlar han det till sin fördel och gör flest mål i laget!

Man ska dock inte sticka under stolen att stress också kan vara väldigt negativt. Något som inte minst syns på våra arbetsplatser där sjukskrivningar för psykisk ohälsa, varav många utav dem är relaterade till stress, mer än fördubblats på några få år. Det är även dessa negativa stresseffekter som leder till att vår kropp kan reagera negativt, både psykiskt och fysiskt.

 

Hur påverkas vi av stress?

Nu när du har bättre förståelse för hur stress uppstår, samt att det finns både positiva och negativa effekter, tänkte vi berätta mer om vad som händer i kroppen vid stress.

När vi väl upplever en stressig situation finns det många organ och funktioner som påverkar oss inombords. Detta sker genom det sympatiska nervsystemet och leder bland annat till att hjärtat börjar slå fortare och kraftigare, andningen blir djupare och musklerna kan bli spända. Vid kortvarig stress medför dessa reaktioner att vårt immunförsvar stärks och anledningen till att kroppen reagerar på detta vis är för att skydda oss mot angrepp.

Upplever du däremot en långvarig negativ stress kan detta istället skada kroppen och orsaka allvarliga sjukdomar som övervikt, högt blodtryck eller hjärt- och magproblem. Det kan även leda till att muskelspänningarna ökar, vilket i sin tur kan orsaka darrningar, stela rörelser och en sämre kroppshållning. Även vårt sätt att tänka kan påverkas negativt i form av försämrat minne, koncentrationsförmåga och humör.

 

Vårt stressprogram

Även om du upplever något av ovanstående symptom finns det tur nog stöd och behandling som gör det möjligt att återhämta sig, samt åtgärder som kan tas i förebyggande syfte. Om du vill arbeta förebyggande mot stress innan den utvecklas till psykisk ohälsa, kan du ta hjälp av Ljung & Sjöbergs stressprogram.

Vårt program är särskilt framtaget för yrkesverksamma klienter som upplever symptom som ökad oro, sömnsvårigheter och försämrat minne, men ännu inte utvecklat den allvarligaste formen av problem. Det passar också de som vill lära sig att hantera stress och stora utmaningar i livet.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.