Vad är stress?

Vi har i tidigare artiklar täckt området stress på olika sätt. Bland annat har vi berättat om risker med stress på arbetsplatsen, hur man kan få hjälp med stresshantering samt hur man vet om man är stressad. I denna artikel tänkte vi däremot reda ut den mest grundläggande frågan – vad är stress?

 

Innehåll 

  • Hur uppstår stress?
  • Varför reagerar vi på detta sätt?
  • Vad händer i kroppen vid stress?
  • Olika typer av stress
  • Ta hjälp av vårt stressprogram

 

Hur uppstår stress? 

Stress är en naturlig känsla som finns hos samtliga människor. Det är en del av vår vardag och vi alla kan nog nämna situationer när vi känt oss stressade den senaste veckan. Att vi känner oss stressade är inte konstigt med tanke på att det är en känsla som framkallas när vi utsätts för en situation som kräver något extra från kropp eller knopp.

Med andra ord framkallas alltså känslan av stress när vi ställs inför utmaningar som uppfattas som extra krävande. Det kan handla om situationer i både arbets- och privatlivet. Något annat som är viktigt att påpeka när man pratar om detta område är att olika situationer framkallar stress för olika personer.

På arbetsplatsen kan vissa personer känna sig stressade över att hålla i en muntlig presentation, medan andra kan uppleva stress i samband med en tight deadline. Det kan också handla om att man är sen till ett viktigt möte eller också att man har en spänd situation med sin chef.

När det kommer till stressframkallande situationer i privatlivet kan det handla om att man precis skilt sig, har en ansträngd ekonomi, känner oro för en partner med missbruksproblem för att nämna några av många exempel.

 

Varför reagerar vi på detta sätt? 

Att det uppstår en stressreaktion hos oss människor när vi ställs inför särskilda utmaningar har också sina förklaringar. I grund och botten är stressen en överlevnadsinstinkt som gjort att vi människor har överlevt så pass länge som vi gjort.

Genom historien har stressen hjälpt oss att agera och överleva i hotfulla situationer. Både kropp och knopp riktade in sig på att antingen kämpa emot eller fly hotet. Ett annat vanligt uttryck för detta är kamp-flyktreaktionen.

 

Vad händer i kroppen vid stress? 

När vi ställs inför en utmanande eller hotfull situation sänder hjärnan ut en varningssignal till resten av kroppen. Detta sker via det sympatiska nervsystemet. Ett system som kontrollerar sådant som vi själva inte kan påverka. Bland mycket annat påverkar det sympatiska nervsystemet vår andning, puls och blodtryck.

Kroppen reagerar på dessa varningssignaler genom att skicka ut flertalet olika stresshormoner via blodet. Hormoner som leder till att både vår puls och blodtryck ökar samtidigt som musklerna förbereds för kamp eller flykt.

 

Olika typer av stress 

När man pratar om detta område är det lätt att man endast upplever stressen som något negativt, vilket inte är sant. Det finns nämligen två olika tillstånd som brukar kallas kort- och långvarig stress.

Precis som namnet antyder gör sig den kortvariga stressen till känna under en kortare period. Är du stressad inför en kommande presentation för en stor folkmassa eller kanske för att du fått en tight deadline på jobbet, är det den kortvariga stressen som gör sig närvarande. I dessa situationer kan stressen hjälpa dig eftersom du blir mer skärpt och hantera situationen bra.

Om du däremot inte tillåter din kropp och hjärna att återhämta sig från den kortvariga stressen, kan det istället leda till långvarig stress. Ett tillstånd som är direkt farligt och i sin tur riskerar att mynna ut till kronisk stress, samt allvarlig psykisk ohälsa. Exempelvis i form av depression, utmattningssyndrom och utbrändhet.

 

Ta hjälp av vårt stressprogram 

Är du orolig för den stress du känner och vill lära dig att hantera den? Då kan du med fördel ta hjälp av vårt stressprogram. Ett program som syftar till att förebygga och reducera stress redan innan den hinner utvecklas till allvarlig psykisk ohälsa.

Vårt program särskilt utformat för yrkesverksamma klienter som upplever tydliga symptom – som t.ex. ökad oro, sömnsvårigheter och försämrat minne – men ännu inte har utvecklat den allvarligaste formen av problem. Det passar också de som vill lära sig att hantera stress och stora utmaningar i livet.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.