Vad är Ditt ansvar som chef?

När dina medarbetare är åter på plats kommer ett antal av dem ha utvecklat ett alkohol-och eller drogberoende. Det är den statistiska verkligheten. Vi står redan inför en ökad problemutveckling. En konsekvens av pandemin är det uppdämda sociala behovet. Många vill ta igen förlorad tid, förlorad tid där alkohol förut varit centralt. Alkohol och drogproblem slår hårt mot både individ och organisation.

Din roll och ditt ansvar som chef är att agera när du känner en oro som kan vara kopplat till dessa problem. Ofta går vi och väntar och hoppas på att få glasklara signaler, något som sällan sker.

Se vår FILM för att lära dig mer om vilka signaler du ska vara vaksam på hos dina medarbetare. När du ska kontakta vårt Chefsstöd och vad som händer då.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.