Utbildning inom missbruk – för chefer, HR & medarbetare

Alkohol-, drog- och läkemedelsproblem drabbar idag allt fler. Både för individ, närstående och arbetsgivare blir oftast konsekvenserna av detta mycket allvarliga. På Ljung & Sjöberg har vi därför gjort det till vår mission att utbilda chefer, HR och medarbetare för att upptäcka, hantera och förhindra missbruk på arbetsplatsen.

 

Innehåll

 • Missbruk – ett utbrett problem
 • Arbetsgivaren drabbas i stor utsträckning
 • Vi utbildar chefer & HR inom missbruk

 

Missbruk – ett utbrett problem 

En miljon. Så många svenskar uppskattas ha en riskfylld konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel. Något som inte bara orsakar lidande för individen och familjen, utan även problem på våra arbetsplatser. Till detta hör att problematiken är komplex och stigmatiserad, vilket gör att den kan vara svår att hantera.

Det är därför viktigt att förstå hur pass utbredd missbruksproblematiken faktiskt är. Medan en miljon människor har en riskfylld konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel, har nämligen hundratusentals individer hunnit utveckla allvarligare missbruksrelaterade problem. Problem som räknas som sjukdomsklassificerade tillstånd.

Ofta utvecklas problematiken successivt över tid. Vanligtvis utan att individen märker det själv. Då en känsla av både skam och skuld är starkt förknippad med missbruksproblematiken, gör oftast den drabbade allt för att dölja sin situation för omgivningen.

Läs också: 9 signaler som kan tyda på missbruk

När de allvarligare problemen väl utvecklats är det dessutom svårt att återgå till normal konsumtion eftersom det skett permanenta förändringar i hjärnans belöningscentra. Många gånger utvecklas även andra former av psykisk ohälsa.

Sammantaget är missbruket ett av vår tids stora samhällsproblem. Detta syns inte minst på våra arbetsplatser där mer än hälften av alla sjukskrivningar utgörs av psykisk ohälsa som bl.a. orsakats av missbruk.

 

Arbetsgivaren drabbas i stor utsträckning 

Som tidigare nämnts orsakar missbruksproblematiken inte bara lidande för individen och familjen, utan även problem på våra arbetsplatser. Sammantaget är alkohol- och drogproblem bland det svåraste och mest kostsamma som de svenska arbetsgivarna ställs inför.

Under det dryga decennium som vi har varit verksamma har vi sett otaliga exempel på hur förödande alkohol- och drogproblem kan vara för arbetsgivaren. Sjukfrånvaro, produktionsbortfall, misstag, kvalitetsbrister och olyckor. Man räknar att dessa problem medför dolda kostnader på minst fyra procent av den totala lönesumman.

Läs också: Alkohol och droger – signaler & stöd för dig som chef

 

Vi utbildar chefer & HR inom missbruk 

För att bryta mönstret har vi på Ljung & Sjöberg gjort det till vår mission att utbilda chefer, HR och medarbetare för att upptäcka, hantera och förhindra missbruk på arbetsplatsen. Eftersom det naturliga motståndet mot att agera är starkt behöver vi skapa motivation som är ännu starkare. Genom att förankra att alla har en viktig roll i kampen MOT sjukdomen, FÖR människan. Och att alla är vinnare. Inte minst verksamheten.

Bara motivation är däremot inte tillräckligt för att klara av denna komplicerade och förhållandevis krävande resa. Det krävs också ett tydligt tillvägagångssätt. Vägar, navigation och transportmedel.

Läs också: Så hanterar du en påverkad medarbetare

Vägar i form av etablerade policys och rutiner där arbetsgivaren anger riktningen. Navigation i form av kunskap och vägledning i realtid. Vad är vårt ansvar? När ska vi agera? Vilka är signalerna? Hur tar vi samtalet? Tänk om hen nekar. Kan jag ställa krav? Och transportmedel i form av resurser för kartläggning & rehabilitering.

Genom våra grundutbildningar:

 • Ledningsföreläsning
 • Utbildning för HR
 • Chefsutbildning i flera steg
 • Medarbetarföreläsning
 • Spetsutbildning på ett tema

…etableras ett tydligt hur och varför. Hos ledningen. Hos HR. Hos chefer. Och hos medarbetare.

Ring oss direkt på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktformuläret nedan för att ta reda på hur vi kan utbilda och hjälpa just er organisation i kampen MOT sjukdomen, FÖR människan!

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.