Tillsammans MOT psykisk ohälsa och FÖR människan!

Nytt år nya möjligheter brukar det heta. För oss på Ljung & Sjöberg är det ett nytt år med massa spännande utvecklingsprojekt som ska sjösättas. Som vanligt har all utveckling gjorts tillsammans med er kunder och har som syfte att stärka vårt gemensamma arbete.

Vår mission är högaktuell

Även om mycket är nytt så är vår mission –  att hjälpa arbetsgivare att rädda människoliv – densamma som den varit under våra tretton år som företag. Behovet och värdet av vårt gemensamma arbete är lika stort idag som när vi startade verksamheten. Alkohol- och drogberoende och stressrelaterad ohälsa är två av våra största folkhälsoutmaningar och spelberoende ökar lavinartat. Därtill blir de som lever som anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa fler och fler.

Olika, men lika

Våra fyra områden – beroende, stress, spelberoende & medberoende har tre saker gemensamt. 1) De är i varierande grad dolda både för individen och omgivningen. 2) Konsekvenserna blir mycket allvarliga och många gånger irreversibla när det gått för långt. 3) Kostnaden för individen i form av lidande och för arbetsgivaren i form av sjukskrivningar, kvalitetsbrister och produktionsbortfall är långt mycket större än vi anar.

Vi väntar för länge

Trots de omfattande konsekvenserna av den psykiska ohälsan är rädslan både för att ha rätt och att ha fel i vår oro kring en medarbetare ofta större än rädslan för konsekvenserna. Resultatet blir att vi avvaktar istället för att agera.

HR går före

Om temat för vårt gemensamma arbete under 2018 har varit utveckling så är fokus för 2019 handling. Under mina tio år på Ljung & Sjöberg har jag otaliga gånger sett hur HR går i bräschen för att omsätta policys, planer och värderingar till konkret handling i tuffa situationer. Hur HR stöttar, motiverar och driver på chefer att agera på sin oro och därmed bidrar till ofta livsavgörande förändringar för många medarbetare.

Vi på Ljung & Sjöberg ser fram emot att – sida vid sida med alla er – i handling kämpa MOT psykisk ohälsa och FÖR människan!

//Sarah Linderoth, VD

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.