Skydda verksamheten och rädda liv – Digital chefsutbildning i tre delar

Vi ser vaga men oroväckande signaler. Försämrad arbetskvalitet och motivation.  Känslomässig instabilitet. Svårigheter att fokusera. Kan detta vara ett tecken på  alkohol- eller rentav drogproblematik? Borde vi agera? Tänk om vi har fel i vår  oro. Tänk om detta istället är oro och stress. Vi avvaktar och ser. Och hoppas…  Tiden går och plötsligt är läget akut.

Konsekvenser

Trasiga familjer. Lidande barn. Konflikter på arbetsplatsen. Frustration hos chefer och kolleger. Kostnader.  Produktionsbortfall. Kvalitetsbrister. Operativa risker. Och skada på varumärket.

Egna & professionella erfarenheter

Vi har varit där själva och vet vad som krävs. Under drygt femton år har vi också arbetat uteslutande mot arbetsgivare  med alkohol- och drogproblem. Vi har väglett tusentals chefer och närmare 500 medarbetare genomgår årligen  något av våra behandlingsprogram. Våra chefsutbildningar får i genomsnitt betyget 9,2 av 10.

Ansvar och möjlighet

Som chef har du ansvar att säkra verksamheten från de skadliga och ofta förödande konsekvenserna som ett  beroende för med sig. Men framförallt har du som chef en unik möjlighet att bidra till en ofta livsavgörande  förändring för din medarbetare. En möjlighet som vänner och familj vanligtvis saknar. Men att agera upplevs  som extremt svårt.

Aha-upplevelse

Utbildningen omfattar totalt sett c:a tre timmar av en engagerande mix av teori, verkliga exempel och interaktiva  moment. Resultatet blir en kraftfull aha-upplevelse; det som framstod som nästan oöverstigligt blir genast mer  hanterbart.

 

  Del 1: Förberedande e-utbildning: 20 minuter

 

Del 2: Lärarledd utbildning via länk

  • Definiera. Hur ser problemet ut och vad kan vi förvänta oss? Vilka är konsekvenserna för individen,  för arbetskamraterna och för verksamheten?
  • Identifiera. På ett interaktivt sätt går vi igenom signaler som är vanliga i samband med alkohol- och  drogproblem.
  • Agera. Som chef har du ett tydligt ansvar att agera, men det upplevs ofta som svårt. Du får lära dig  en metod att agera på din oro för en medarbetare utan att i förväg veta vad själva grundproblemet är.  Du behöver inte längre tro, tycka och gissa utan kan agera väl förberedd och med kontroll.

Del 3: En steg för steg guide i agerande för chef.

 

 

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.