9 signaler som kan tyda på missbruk

Missbruk är ett utbrett problem i dagens samhälle, både när det kommer till olämplig användning av såväl alkohol droger, läkemedel som spel om pengar. Trots detta är det i de flesta fall väldigt svårt att upptäcka, även om det gäller en till oss närstående person. Vi tänkte därför berätta mer om 9 signaler som kan tyda på et missbruk.

 

Innehåll 

 • Missbruk i dagens samhälle
 • Lär dig känna igen varningssignalerna
 • Ta hjälp av vårt medarbetar- eller chefsstöd

 

Missbruk i dagens samhälle 

Som nämnts i inledningen är missbruk ett utbrett problem i dagens samhälle, både nationellt och internationellt. Bara i lilla Sverige har uppskattnings en miljon människor en direkt skadlig konsumtion av alkohol, droger och/eller läkemedel. Räknar man dessutom in antalet spelberoende stiger denna siffra med nästan ytterligare tvåhundratusen.

Det är en minst sagt negativ utveckling som oturligt nog blir allt allvarligare för varje år som går. Något som inte enbart ger upphov till lidande för individen med missbruksproblem, utan även för dennes familj och arbetsplats.

Som missbrukare drabbas du av såväl fysiska som psykiska problem, medan du som anhörig löper en stor risk att drabbas av medberoende. Är du arbetsgivare åt någon som lever i ett missbruk kan du drabbas genom en hög sjukfrånvaro, produktionsbortfall, misstag, kvalitetsbrister och olyckor. Uppskattningsvis innebär dessa problem minst fyra procent av arbetsgivarnas totala lönesumma i dolda kostnader.

 

Lär dig känna igen varningssignalerna

De allra flesta människor som lever i ett missbruk blir väldigt duktiga på att dölja sina problem. Många gånger blir de så pass skickliga att de kan dölja dem även för partners, andra familjemedlemmar och arbetskollegor.

Även om det finns både fysiska och beteendemässiga skillnader mellan de olika missbruken, finns det en mängd olika varningssignaler som bör tas på allvar. Nedan delar vi därför med oss av 9 signaler som kan tyda på att någon i din närhet är fast i ett missbruk:

 • Personen i fråga har en allt högre korttidsfrånvaro från jobbet
 • Personen i fråga förlänger flextiden allt mer
 • Personen i fråga har stora svårigheter att koncentrera sig
 • Personen i fråga kan uppvisa kraftiga humörsvängningar
 • Personen i fråga uppvisar ett förändrat beteende, t.ex. misstänksamhet eller lättväckt aggressivitet
 • Personen i fråga börjar att prestera allt sämre på jobbet
 • Personen i fråga undviker helst sociala sammanhang
 • Personen i fråga får ekonomiska problem, vilket kan leda till att hen frågar om förskott på lönen eller om att få låna pengar från andra
 • Personen i fråga försöker dölja lukt av exempelvis alkohol med halstabletter, tuggummi eller liknande

Trots att dessa tecken, i de flesta i kombination med varandra, kan tyda på ett missbruk, kan de också bero på andra naturliga orsaker. Du bör dock lita på din magkänsla – känns något fel är det troligtvis också så.

 

Ta hjälp av vårt medarbetar- eller chefsstöd 

Att hantera situationer som dessa är inte lätt för någon. Det kan därför vara skönt att få en hjälpande hand som guidar dig igenom det hela, vilket är anledning till att vi på Ljung & Sjöberg erbjuder stöd till både chefer och medarbetare som känner oro för att något inte står rätt till hos en kollega.

Medarbetarstödet är en anonym tjänst och vänder sig till medarbetare som vill stämma av sin oro för antingen sig själv eller en kollega. För många är detta ett första steg till att be om hjälp, då det även finns möjlighet att gå vidare till ett klientprogram. Något som sker med medgivande från såväl arbetsgivare som medarbetare.

Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Våra klientprogram är specialdesignade för att arbetsgivaren ska ha insyn och en aktiv roll, vilket har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor. Ring oss på 08 24 32 00 för kostnadsfri rådgivning om just din situation.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.