Så kan du hantera spelmissbruk på jobbet

Vi har i tidigare artiklar pratat mycket om stress och alkohol- och narkotikamissbruk på jobbet, men även spelmissbruk är ett stort folkhälsoproblem som skapar problem på våra arbetsplatser. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du kan hantera spelmissbruk på jobbet om du känner oro för egen del eller någon medarbetare.

 

Innehåll:

 • Spelberoende – ett ökande problem
 • Tecken på spelmissbruk
 • Hantera medarbetaren
 • Ta hjälp av vårt chefs- & medarbetarstöd

Spelberoende – ett ökande problem

När man pratar om beroenden och missbruk är vanligtvis alkohol och narkotika det första som många tänker på. Inte alls lika många tänker på spelmissbruk, som dock blivit ett allt ökande samhällsproblem. Ett problem som både kan få stora konsekvenser för såväl berörd individ som dess omgivning, inte minst på arbetsplatsen.

En undersökning som genomförts av Folkhälsomyndigheten visar exempelvis att 3 procent av Sveriges vuxna befolkning någon gång under det senaste året förbisett jobbet eller skolan för att kunna ägna sig åt spel om pengar.

Samma undersökning visar också att unga män är den största riskgruppen när det kommer till spelmissbruk. Nästan var tionde man i åldern 16–29 år uppvisar idag spelvanor som är riskfyllda. Något som också är oturligt är att spelberoendet kryper sig allt högre upp i åldrarna och ökar mest bland män i åldern 25–44, samt bland kvinnor i åldern 45–64. Med andra ord i åldrar där de allra flesta är högst verksamma inom arbetslivet.

 

Tecken på spelmissbruk

Det första steget för att kunna hantera ett spelmissbruk är att lära sig känna igen de tecken som kan tyda på att en medarbetare har skadliga spelvanor. Något som kan vara väldigt utmanande i jämförelse med andra typer av missbruk, då spelmissbruk inte luktar eller ger några fysiska åkommor på samma sätt som alkohol och narkotika.

Många gånger går det däremot att känna igen ett spelmissbruk genom ett skiftande beteende som:

 • Hög korttidsfrånvaro.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Rastlöshet, nedstämdhet och/eller lättirritation.
 • Försämrade resultat på arbetsplatsen.
 • Medarbetare och/eller anhöriga blir tillfrågade om de kan låna ut pengar.
 • Frågor om lön i förskott.

Självklart kan även dessa signaler bero på andra orsaker, men om någon medarbetare börjar uppvisa en eller flera av dessa beteenden bör det tas på allvar.


Hantera medarbetaren

Om du känner dig orolig eller är säker på att en kollega lider utav ett spelmissbruk bör detta tas på lika stort allvar som om det gällde alkohol eller narkotika. Det allra viktigaste är att agera snabbt, vilket kan vara en stor utmaning om det inte finns några konkreta handlingsplaner för denna typ av situationer.

Det första du bör göra när du är orolig för att någon medarbetare har ett spelmissbruk är att tala med din närmsta chef eller HR-ansvarig. Om du själv arbetar som chef är det viktigt att denna oro tas på allvar och leder till handling. Rådgör med HR innan du talar med medarbetaren. Om du signalerna är allvarliga bör ni göra en utredning för att klargöra om det finns ett spelproblem.

När du tar samtalet med medarbetaren bör du fokusera på de faktiska signaler som du har sett och undvika att sätta etikett på problemet. Undvik t.ex. att säga ”jag tror att du har ett spelproblem”. Konstatera istället fakta – t.ex. frånvaro, bristande arbetsprestation och lån av pengar – och uttryck din oro. Om ni ska gå vidare och göra en utredning så förklarar du att ni behöver ta detta steg mot bakgrund av arbetsmiljölagen. Var tydlig, men visa omtänksamhet och var vänlig.


Ta hjälp av vårt chefs- & medarbetarstöd

På Ljung & Sjöberg är vi väl medvetna om hur svårt och påfrestande det kan vara att hantera denna typ av situationer, speciellt om man inte har några tydliga rutiner. Vi erbjuder därför stöd till både chefer och medarbetare om hur de bör hantera dess individuella situation.

Medarbetarestödet är en anonym tjänst för medarbetare när man vill stämma av sin oro för sig själv eller en oro för någon i sin närhet med en specialist. Detta är ofta det första steget till att be om hjälp. Vill medarbetaren gå vidare till ett klientprogram kopplas alltid arbetsgivaren in – med medarbetarens godkännande.

Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Våra klientprogram är specialdesignade för att arbetsgivaren ska ha insyn och en aktiv roll, vilket har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.