Så hanterar du en påverkad medarbetare

Alkohol-, spel- och narkotikaberoende är något som tyvärr är väldigt vanligt i dagens samhälle. Det är inte heller ovanligt att dessa substanser följer med eller i värsta fall brukas på arbetsplatsen. Om man upptäcker att någon medarbetare är påverkad kan det många gånger vara svårt att veta hur man ska handskas med situationen. Med anledning av detta kommer vi i denna artikel gå igenom hur du hanterar en påverkad medarbetare och om någon är påverkad av droger på jobbet.

 Innehåll:

Tecken på missbruk

Beroende på om din medarbetare missbrukar alkohol-, spel- eller narkotika kan varningssignalerna variera. Ibland kan det vara väldigt enkelt att upptäcka att någon på arbetsplatsen är påverkad, exempelvis om de luktar alkohol eller talar sluddrigt.

Många gånger är det dock väldigt svårt att upptäcka detta då de som missbrukar blir väldigt bra på att dölja att de är påverkade. Istället känns detta många gånger igen genom ett skiftande beteende, vilket gör att det kan vara en bra idé att lära sig känna igen tecken på missbruk.

Några vanliga tecken på missbruk:

  • Om personen ofta kommer sent till jobbet och har hög korttidsfrånvaro.
  • Om personen har svårigheter att koncentrera sig och prestera.
  • Om personen är rastlös, nedstämd och/eller lättirriterad.
  • Om personen helst håller sig undan i fikarummet eller andra sociala sammanhang.

Självklart kan dessa signaler ha andra orsaker.

 

Tecken på drogpåverkad på jobbet

Om du är orolig för eller är säker på att en kollega är påverkad på arbetsplatsen är det viktigaste av allt att agera. Något som kan vara väldigt svårt om det inte finns några tydliga riktlinjer eller handlingsplaner inom bolaget. Det kan innebära en säkerhetsrisk för övriga kollegor att jobba med missbrukare.

Det första du bör göra när du är orolig att någon är påverkad på arbetsplatsen, är att tala med din närmsta chef. Arbetar du själv som chef är det viktigt att ta oron på allvar och agera.

Som chef ber du aktuell medarbetare att följa med för ett samtal. Ta gärna med en representant för HR. Om det är uppenbart att medarbetaren är påverkad bör du säkerställa att hen kommer hem på ett säkert sätt. Om medarbetaren förnekar att hen är påverkad kan ni kontakta företagshälsovård eller liknande samarbetspartner för att genomföra provtagning. Kom ihåg att det är du som chef som avgör om medarbetaren är i tjänstbart skick eller ej. Vid minsta tveksamhet bör personen tas ur tjänst. Detsamma gäller om någon är drogpåverkad på jobbet. I ett senare skede om ett missbruk eller beroende konstateras kan det bli aktuellt med missbruksvård.

Att vara narkotikapåverkad på jobbet ska alltid medföra löneavdrag. Att vara påverkad av alkohol på arbetsplatsen ska alltid medföra löneavdrag.

 

Samtalet dagen efter

Ta ett samtal med medarbetaren så snart som möjligt efter händelsen. Om möjligt är det en bra ide att en representant för HR är med under samtalet. Gå igenom händelsen, organisationens policy och var tydlig med att incidenten inte får upprepas. Att en medarbetare är påverkad på arbetsplatsen är en tydlig signal på att hen har problem och ska alltid innebära att man genomför en utredning för att klargöra hur allvarligt problemet är och vilken hjälp som kan behövas. Det är också viktigt att dokumentera både händelsen och samtalet. Var så exakt och konkret som möjligt i dokumentationen och be medarbetaren ta del av och underteckna dokumentationen. På så sätt minskar risken för att ni kommer att ha olika åsikter om vad ni egentligen sagt och kommit överens om.


Ta hjälp av vårt chefs- & medarbetarstöd

På Ljung & Sjöberg är vi väl medvetna om hur svårt och påfrestande det kan vara att hantera denna typ av situationer, speciellt om man inte har några tydliga rutiner. Vi erbjuder därför stöd till både chefer och medarbetare om hur de bör hantera dess individuella situation.

Medarbetarstödet är en anonym tjänst för medarbetare när man vill stämma av sin oro för sig själv eller en oro för någon i sin närhet med en specialist. Detta är ofta det första steget till att be om hjälp. Vill medarbetaren gå vidare till ett klientprogram kopplas alltid arbetsgivaren in – med medarbetarens godkännande.

Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Våra klientprogram är specialdesignade för att arbetsgivaren ska ha insyn och en aktiv roll, vilket har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor.

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, kommunikationsansvarig

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.