Aktuellt

Här lyfter vi på locket och pratar om det som ingen säger men alla vet. Här delar vi med oss av den nakna sanningen oavsett om det är det senaste inom forskning, en föreläsare som delar med sig av sin livsresa, den brutala verkligheten, men också, kanske det viktigaste, att det finns en lösning oavsett hur svårt det kan se ut.


Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare?
Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i formuläret så hör vi av oss.

  Summer and a world in turmoil

  Be vigilant about how you feel. The Employee Support are available as a direct channel for you if you want to raise your concerns, and you can do so completely anonymous. Here is a greeting from Victoria and Kattis on our Employee Support.

  Läs mer »

  Sommar och en värld i gungning

  Var vaksam på ditt mående. Vi på Medarbetarstödet finns som en direkt kanal för dig om du vill lyfta din oro och du kan göra det helt anonymt. Här kommer en hälsning från Victoria och Kattis på Medarbetarstödet.

  Läs mer »

  Läkemedelsmissbruket på våra arbetsplatser

  Webinar för Ledningsgrupp & HR 1 miljon svenskar tar vanebildande tabletter såsom, smärtstillande, lugnande och sömnmedel. Vi ser en överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel i Sverige. För många är det just där det börjar, från ett första utskrivet recept till ett fullt utvecklat beroende, som senare bli inkörsporten till ännu tyngre droger. Som arbetsgivare behöver man […]

  Läs mer »

  En ledare en medarbetare två sidor av drogmyntet

  Droger är idag en realitet på våra arbetsplatser. Ca 10% av vår vuxna befolkning tar droger. De tidigare bromsklossarna i form av värderingar eller tillgänglighet har raderats i takt med normalisering, tillgång och näthandel. Marknaden är mättad. ”Knarklangaren” har idag växt till kvalificerade organisationer som infiltrerar företag, myndigheter, våra hem och familjer. Konsekvenserna för företagen […]

  Läs mer »

  Skoningslösa konsekvenser för verksamheten

  ”Alkohol och drogberoende på arbetsplatsen” Webinar för Ledningsgrupp & HR   Yrkesverksamma personer i ansvarsfulla positioner och samtidigt beroende av alkohol, amfetamin och heroin. Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- drog och spelproblem slår hårt mot individen. Dessutom utgör det en säkerhetsrisk och medför betydande kostnader för arbetsgivaren. Sjukfrånvaro, produktionsbortfall, skenrehabiliteringar, kvalitetsbrister, skada på […]

  Läs mer »

  En utmattad hjärna

  Webinar ”Den utbrända hjärnforskaren” Hjärnan är vår dörr till omvärlden och består av mer än hundra miljarder nervceller. Deras uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. Långvarig ohälsosam stress kan orsaka förändringar på hjärnan och vissa hävdar att dessa förändringar är bestående. Kan det verkligen stämma?   Någon som vet svaret på […]

  Läs mer »

  Beroende – en hjärnsjukdom – Webinar

  Merparten av dem som utvecklar ett beroende går en för tidig död till mötes. I statistiken rubriceras det som olyckor, självmord eller andra sjukdomar som uppkommit som en följd av beroendet. Ca en miljon svenskar lider av ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner och ändå 2022 ses beroendesjukdomen som en karaktärssvaghet snarare än […]

  Läs mer »

  Missbruk en extrem form av sjuknärvaro

  Beroendesjukdomen är en av de mest extrema former av sjuknärvaro och kostar årligen arbetsgivare mångmiljardbelopp. Pandemin har lett till en eskalering av problematiken och nu står vi inför en enorm vårdskuld. Fortsatt hemarbete ökar möjligheten för medarbetare att dölja sitt missbruk. Vi ser en snabb ökning av droganvändandet och en skrämmande normaliserande attityd kring droger. […]

  Läs mer »

  Dare to look at the hidden problem

  We see vague but disturbing signals. Could it be alcohol or drug problem? Should we act? What if we are wrong in our concerns? We wait and see. And hope… Time goes by and suddenly it is acute. This takes place daily at most workplaces around Sweden. As an employer, you spend countless hours putting […]

  Läs mer »

  Våga syna den dolda problematiken

  Vi ser vaga men oroväckande signaler. Kan det vara alkohol eller drogproblem? Borde vi agera? Tänk om vi har fel i vår oro. Vi avvaktar och ser. Och hoppas…Tiden går och plötsligt är det akut. Detta pågår dagligen på flertalet arbetsplatser runt om i Sverige. Som arbetsgivare lägger man oräkneliga timmar på att släcka bränder […]

  Läs mer »

  Vad driver ni för verksamhet?

  Webinar Kriminella ligor infiltrerar organisationer. Försäljning, langning och förvaring av droger på arbetsplatserna är idag en realitet. Skadorna i form av kriminella aktiviteter, stöld av varor & information, mutor och olyckor uppgår till årliga mångmiljonbelopp. Som arbetsgivare kan vi välja att vara i händerna på de kriminella ligorna eller ta tag i taktpinnen. Lyssna på: Erik […]

  Läs mer »

  Droger och kriminella ligor i arbetslivet en realitet

  Webinar för ledningsgrupp & HR Kriminella ligor infiltrerar organisationer. Försäljning, langning och förvaring av droger på arbetsplatserna är idag en realitet. Drog och alkoholproblem på arbetsplatsen kostar, förutom de smärtsamma följderna för individen, arbetsgivare årliga mångmiljardbelopp i produktionsbortfall, sjukfrånvaro och kvalitetsbrister. Lyssna till vår grundare Martin Sjöberg som själv, under närmare 10 år, levde ett destruktivt […]

  Läs mer »

  Kontakta oss så hjälper vi dig!

  Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del? Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

  Vi finns här för dig!   Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

   Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.