MOT sjukdomen, FÖR människan!

Att hålla linjen när det är som mörkast

I juni har jag varit nykter och drogfri I 13 år. Tio av dessa år har jag dedikerat åt Ljung & Sjöberg i en oförtruten kamp mot sjukdomen alkohol- och drogberoende. Likt Russel Crow i filmen Gladiator har jag av hela min kraft ropat ut till mina kolleger och till alla våra kunder att ”hålla linjen” när fienden tycks skrämmande och övermäktig.

Överlevnadsinstinkt blir dödsdrift

När vi drabbas av sjukdomar har vi en evolutionär drivkraft som hjälper oss att kämpa för våra liv in i det sista. Alkohol- och drogberoende en av de mest djävulska sjukdomarna då den kidnappar denna drift och istället vänt den mot människan. Beroendesjukdomen tar med sig allt av värde både inom och runt en individ. Men att bli en person som man själv föraktar, att skada sin omgivning, att släppa på sina gränser, att se sin kropp lida och förtvina och att slutligen inse att sluthållplatsen är en ensam och förnedrande död är inget som stoppar en alkoholist eller narkoman.

 

Borde vi göra något?

Samtidigt som sjukdomen bryter ned individen står vi ofta runtomkring och skrapar med foten och funderar på om vi ska ingripa. Borde vi säga något, borde vi göra något? Vår slutsats blir i de allra flesta fall att ”avvakta och se”. Det är just denna dubbelhet i sjukdomen som gjort att den skördat så många liv. Det är 2019 och absoluta merparten av alla de hundratusentals individer i Sverige med dessa problem lider och går mot undergången i det fördolda.

 

En mänsklig soptunna vid 22

Som 22-åring var jag nära min ändhållplats. Jag hade då druckit och knarkat dagligen under många år. Jag hade inga vänner, nästan ingen kontakt med familjen, fått sparken från sju arbetsplatser, vägde 45 kg och hade blåmärken över hela kroppen. Inombords var jag så trasig och sönderruttnad att jag inte vågade möta min egen blick i spegeln. Min värsta fiende i livet var jag själv!

 

Hjärtstillestånd, dödslängtan och en svag viskning

När jag så fick ett hjärtstillestånd hörde jag en stark röst inom mig som uppmanade mig att ”släppa taget”. Jag var så trött, så oerhört ledsen och skamsen att jag bara ville släppa taget om livet. Samtidigt fanns en svag viskning, likt en avlägsen vädjan från ett barn: ”jag vågar inte dö i denna totala ensamhet”.

 

Vi segrar när vi tar kampen tillsammans

När jag av hela min kraft ropar till mina kolleger och till alla våra värderade kunder att hålla linjen så är det MOT sjukdomen och FÖR människan. När sjukdomen kommer med sin list, måste vi vara listigare, när sjukdomen är stark, måste vi vara starkare, när sjukdomen bryter ner måste vi bygga upp. Det är bara genom att rakryggat resa oss och fullkomlig ärlighet möta sjukdomen som vi kan övervinna den. Och när vi övervinner sjukdomen befriar vi människan. Mod är inte att inte vara rädd, mod är att vara rädd men att göra det ändå.

Så alla ni som står bredvid och alla ni som lider i det tysta – anslut er till kampen MOT sjukdomen och FÖR människan! Och håll linjen oavsett hur övermäktig fienden ter sig.

// Sarah

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

 

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.