Missbruksbehandling – så behandlas ett missbruk

Närmare en miljon människor i Sverige har en farlig konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel. Något som drabbar såväl individ som nära anhörig och arbetsgivare hårt. Men hur behandlas egentligen ett missbruk och vilken hjälp kan man få? I denna artikel ger vi dig svaret!

Innehåll:

  • Missbruk – ett utbrett problem
  • Behandling av missbruk
  • Ta hjälp av vårt klientprogram

 

Missbruk – ett utbrett problem

För mycket utav någonting är aldrig bra och det är precis det som ett missbruk handlar om – att man har en skadlig konsumtion av någonting. Allra vanligast är att man pratar om alkohol-, drog- eller spelmissbruk, men det kan även handla om andra saker.

Ett stort problem är att många skäms över sitt missbruk, alternativt att man känner någon med missbruk, vilket leder till att man försöker dölja det. Som missbrukare leder det till allvarliga konsekvenser både fysiskt och psykiskt, medan det som anhörig kan leda till medberoende.

Det första steget för att minska missbruket och våga ta hjälp är därför att inse att missbruk är ett utbrett problem som man är långt ifrån ensam om. Som nämnts tidigare har närmare en miljon svenska invånare en skadlig konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel. Räknar man dessutom in alla de anhöriga som dessa en miljon människor har, inser man snabbt hur utbrett problemet egentligen är!

 

Behandling av missbruk

Nu när du är medveten om problemets storlek, tänkte vi berätta mer om vilka typer av behandlingar som finns tillgängliga vid missbruk. Beroende på vilken typ av missbruk man har finns det nämligen olika typer av behandlingar och beroende på vem du frågar kan du även få olika svar om vilken behandling som är ”bäst”.

 

Vård

Det finns de som vill ha medicinsk hjälp av vården för att bli kvitt sitt missbruk, vilket kan ske via såväl behandlingshem som öppenvård och särskilda insatser. Känner du att detta är rätt väg att gå, kan du kontakta din husläkare eller en närliggande beroendemottagning för att se vad de rekommenderar för just dig.

 

Gruppterapi

En annan populär missbruksbehandling är gruppterapi, vilket bland annat Anonyma Alkoholister (AA) använder sig utav. Under dessa samtal får man träffa andra som har liknande problematik som en själv och genom att dela med sig utav sina egna erfarenheter och lyssna på andras, får man en större insikt om beroendet.

Något som leder till just ökad insikt men också en ork att ta tag i problemet. Gruppterapin kan också leda till att man upplever ett ökat ansvar att verkligen ta tag i sitt missbruk en gång för alla.

 

Tolvstegsbehandling

Många som är kunniga inom området anser dock att tolvstegsbehandlingen är den mest fördelaktigaste behandling vid alkohol- eller drogmissbruk. Det är en så kallad psykosocial behandling och precis som namnet antyder är den uppdelad i tolv steg.

Det första steget handlar om att erkänna sitt beroende för sig själv och därefter följer elva ytterligare steg som sakta men säkert tar dig ifrån missbruket. Tolvstegsbehandlingen är även den behandling som Socialstyrelsens nationella riktlinjer föreslår.

 

Ta hjälp av vårt klientprogram

Om du vill få hjälp med att komma ur ditt missbruk, kan du med fördel vända dig till vårt klientprogram mot substansberoende. Programmet bygger på evidensbaserade metoder och är även väldigt resursintensivt, vilket ger dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas!

I programmets början koncentrerar vi oss på att skapa en djupare probleminsikt av missbruket, samt ge ökad kunskap om beroendetillståndet. Vi ger även praktiska och grundläggande verktyg som syftar till att faktiskt hjälpa dig med nykterheten.

Då missbruk rotar sig i djupa vanor som är svåra att ta sig ur, fokuserar programmets andra del på att hjälpa deltagarna identifiera kritiska utmaningar i livet som kan äventyra nykterheten. Därefter stöttar vi dem i att utveckla färdigheter som gör att de lyckas motstå frestelsen och håller sig nykter.

Intresserad av att veta mer? Ring oss på telefon 08 24 32 00 eller fyll i vårt kontaktformulär nedan!

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.