medberoende stöd

Medberoende stöd – få hjälp med ditt medberoende

Som medberoende låter man sin vardag styras av någon som lever i ett missbruk. Det kan vara allt ifrån en partner eller förälder som man ställer upp för och på olika sätt gör allt för att de ska klara av sin vardag. En stor utmaning med medberoende är att de drabbade är oftast är helt omedvetna om problematiken, men som tur är finns det hjälp att få!

 

Innehåll 

  • Medberoende – ett utbrett problem
  • Insikt – det första steget till förbättring
  • Ta hjälp av vårt klientprogram

 

 

Medberoende – ett utbrett problem

Som medberoende saknar man ofta helt eller delvis insikt om att man själv har utvecklat ett problematiskt beteendemönster. Oftast eftersom man tänker att ”det är ju inte jag som har problem, utan min partner”. Vilket är precis det tankesätt som skapar problematiken.

För medberoende är just det, ett destruktivt tankesätt och beteendemönster som innebär att man tar ett överdrivet ansvar för en annan persons handlingar och välmående. Oftast över någon som lider av någon form av missbruk, oavsett ifall det gäller droger, alkohol, spel eller någonting annat.

Det som framförallt kännetecknar detta destruktiva beteendemönster är att man ständigt försummar sina egna tankar, känslor och behov för att vara någon annan till lags. Många brukar beskriva det som att ”dem lever för någon annan”.

Allra vanligaste är att detta beteendemönster utvecklas i hemmet, men det kan även etableras på arbetsplatser eller i kompisrelationer. Över tid riskerar medberoendet att leda till allvarlig psykisk ohälsa i form av depression, utbrändhet och ångest.

Om du är medberoende eller misstänker att du kan vara det, är det viktigt att vara medveten om att du inte är ensam. Det är ett utbrett problem som drabbar hundratusentals personer i Sverige!

 

Insikt – det första steget till förbättring 

Det första steget till förbättring är nämligen att man kommer till insikt om sitt problem. Att man vågar se och reflektera över det. Ifall du är osäker på om du är medberoende, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel Är jag medberoende?, där vi berättar mer om vilka tecken som kännetecknar detta tillstånd.  

 

Ta hjälp av vårt klientprogram

Med anledning av att medberoendets destruktiva beteende oftast är djupt rotat i en person, är det många gånger svårt att förändra det på egen hand. På grund utav detta kan det också ta lång tid att komma till insikt och förändra beteendet, samtidigt som den allvarliga psykiska ohälsan hinner slå hårt mot såväl individ som anhöriga och arbetsplats.

Som individ drabbas du nämligen hårt av den psykiska ohälsan både på ett privat och professionellt plan, samtidigt som du som arbetsgivare skadas genom ökade kostnader för sjukskrivningar, produktionsbortfall och kvalitetsbrister. Dessa problem syns tydligt på våra arbetsplatser, där nära hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.

Genom vårt resursintensiva klientprogram för medberoende kan du som tur är få effektiv hjälp att komma på fötterna igen. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet. Därefter tränar vi på att sätta gränser och ta ansvar över sitt eget välmående, följt av ett fokus på att vidmakthålla beteendeförändringen!

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.