Kollega dricker för mycket – vad ska jag göra?

Att upptäcka att någon kollega dricker för mycket är aldrig enkelt och det är många gånger svårt att veta vad man ska göra. Något som i de flesta fall leder till att man inte gör någonting alls. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer hur du bör agera om du är orolig för att en kollega dricker för mycket!

Innehåll:

 • Tecken på skadlig alkoholkonsumtion
 • Så bör du agera när kollegan dricker för mycket
 • Ta hjälp av chefs- & medarbetarstödet

Tecken på skadlig alkoholkonsumtion

Innan vi berättar mer om hur du bör agera om du är bekymrad att någon i din närhet dricker för mycket, tänkte vi börja med att reda ut vilka tecken som kan tyda på att en kollega har en skadlig alkoholkonsumtion.

Det är dock viktigt att veta att alla reagerar olika på en ohälsosam alkoholkonsumtion och de vanliga tecknen på detta kan även bero på andra orsaker. Med det sagt så följer nedan 5 vanliga tecken som tyder på att en kollega dricker för mycket:

 1. Ökad frånvaro – Ett tydligt tecken på att någon dricker för mycket är om de plötsligt får en ökad frånvaro, speciellt korttidsfrånvaro som förseningar och sjukanmälningar enstaka dagar då och då.
 2. Mental frånvaro – Det är dock inte endast den fysiska frånvaron som kan ge ett sken av skadliga alkoholvanor, även mental frånvaro kan vara ett tecken på att någon dricker för mycket.
 3. Försämrat humör – Ett försämrat humör hos en kollega kan också vara ett tecken på att någonting inte står rätt till. Om personen i fråga även kan skifta mellan att vara glad och nedstämd, samt uttrycka grundlös ilska, kan även detta tyda på ett ohälsosamt alkoholintag.
 4. Drar sig från sociala sammanhang – En person som tidigare har varit glad och social, börjar nu dra sig undan från sociala sammanhang på arbetsplatsen. Kanske undviker hen fikapauser och äter sin lunch så snabbt som möjligt.
 5. Ekonomiska problem – Även ekonomiska problem kan vara ett tecken på att en kollega dricker för mycket genom att spendera alldeles för mycket pengar på alkohol.

 

Så bör du agera när kollegan dricker för mycket

Som nämnts i början av denna artikel är det aldrig roligt att upptäcka att någon dricker för mycket och många gånger vet man inte heller hur man ska agera. Något som i sin tur leder till att man gör både sig själv och kollegan en björntjänst, genom att inte göra någonting alls. Låter du det gå så pass långt att du ändrar ditt beteendemönster på ett sådant sätt som gör att du skyddar och tar på dig ansvaret för din kollega, på ett sådant sätt som har en negativ påverkan på ditt liv, kan detta vara ett tecken på att du är medberoende.

För att undvika detta och hjälpa både dig och din kollega på bästa sätt, bör du agera på följande sätt:


Våga agera

Det allra viktigaste när det kommer till ohälsosamma alkoholvanor hos en kollega eller någon närstående, är att man vågar agera. Genom att inte göra någonting alls riskerar du att själv bli medberoende samtidigt som du gör din arbetskamrat en björntjänst.


Berätta för chef eller HR

När du väl bestämt dig för att agera är det viktigt att du vågar uttrycka din oro för chef eller HR som är skyldiga att ta tag i problemet. Försök inte lösa situationen på egen hand, utan uttryck helt enkelt din oro och sådant du upplevt för antingen din chef eller HR-avdelningen.


Visa att du bryr dig

Även om det inte är ditt ansvar att lösa hela situationen på egen hand, är det ändå viktigt att visa att du bryr dig om din kollega som dricker för mycket. Berätta för personen att du som vän och kollega är orolig och tryck även på att det finns hjälp att få.


Ta hjälp av chefs- & medarbetarstödet

På Ljung & Sjöberg är vi väl medvetna om hur svårt och påfrestande det kan vara att hantera denna typ av situationer, speciellt om man inte har några tydliga rutiner. Vi erbjuder därför stöd till både chefer och medarbetare om hur de bör hantera dess individuella situation.

Medarbetarstödet är en anonym tjänst för medarbetare när man vill stämma av sin oro för sig själv eller en oro för någon i sin närhet med en specialist. Detta är ofta det första steget till att be om hjälp. Vill medarbetaren gå vidare till ett klientprogram kopplas alltid arbetsgivaren in – med medarbetarens godkännande.

Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver och hjälper till att bedöma situationen och hitta rätt väg framåt. Våra klientprogram är specialdesignade för att arbetsgivaren ska ha insyn och en aktiv roll, vilket har visat sig vara en kritisk framgångsfaktor.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.