I skuggan av pandemin härjar beroendet fritt och relationen mellan chef och medarbetare försvagas

Stress, nedstämdhet och ångestproblematik har ökat avsevärt under C-19, vilket är vedertagna och evidensbaserade faktorer för ökat intag av alkohol, droger och-/eller mediciner. Relationen mellan chef och medarbetare kommer i många fall ha försvagats vilket leder till ett större motstånd i att agera från båda parter.

Bakfull måndag till fredag

Våra fysiska arbetsstruktur har i många fall bytts ut mot hemarbete, social distansering och digitala möten. Vilket i praktiken innebär att vi kan vara bakfulla mån-fre. Vi kan dölja vår minskade eller obefintliga produktivitet och våra misstag syns inte förrän de får allvarliga konsekvenser. Vi kan vara ogiltigt frånvarande utan att det märks. Vår arbetsförmåga försämras pga. högt och långvarigt alkoholintag. Vi kan till och med vara påverkade på arbetstid utan att det märks.

Ökade kostnader och ökat lidande

Allt pekar mot avsevärt ökade kostnader för arbetsgivaren. För att inte tala om lidandet för individen och dess familj, där barnen är de största förlorarna. Situationen, och därmed konsekvenserna för den psykiska hälsan, ser dessutom ut att bestå, när Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar att man arbetar hemifrån. Konsekvensen av den dolda problematiken som vanligtvis uppstår, kommer i denna situation bli än mer dold.

Accelererande problemutveckling och försvagade relationer

För arbetsgivare innebär detta en fortsatt accelererande problemutveckling för de 20 % medarbetare som redan idag har någon form av alkohol eller drogproblem. Samtidigt har chefer aldrig haft svårare förutsättningar att agera. Om vetskapen hos en chef finns, att en medarbetare redan mår dålig, blir rädslan för att ”anklaga” hen ännu större. Medarbetaren kan, med vetskap om att arbetsgivaren redan är hårt belastad och under press, känna ökad skam för sina problem. Det skapar en rädsla och oro över att belasta sin arbetsgivare ytterligare. Relationen mellan chef och medarbetare kommer i många fall ha försvagats vilket leder till ett större motstånd i att agera från båda parter.

Tungt belastade arbetsgivare

Chefer har under våren tvingats genomföra permitteringar och varsel av personal. Utmanats i att leda på distans. Kämpat för att få verksamheter att överleva och/eller klara en ökad belastning. Precis som alla andra, lever de med samma oro och avsaknad av grundstruktur och trygghet som en arbetsplats ofta ger. Detta tillsammans med den ökade problemutvecklingen skapar ytterligare belastning. Det resulterar i en försvagning av personalstyrkan, som i sin tur är avgörande för att vi som verksamheter ska ta oss igenom pandemin och komma ut på andra sidan.

Avsaknad av det normala ledarskapet

Medarbetare lever i en ny verklighet bestående av permitteringar, varsel, hemmaarbete, nya eller få arbetsuppgifter. En avsaknad av det vanliga ledarskapet och den grundstruktur som skapas på en arbetsplats. För den grupp som redan har en alkohol och-/ eller drogproblematik är sårbarheten stor för ökad konsumtion av alkohol, tabletter och narkotika.

Mänskligt förfall

För dessa individer är konsekvenserna förödande. Man skadar sig själv och sin omgivning. Löften bryts, moralen raseras, relationer förstörs och den fysiska kroppen förfaller. Man får en ökad sårbarhet för andra sjukdomar, som cancer och krympande hjärna. Som i sin tur kan leda till demens och andra hjärnsjukdomar. Risken för depression ökar kraftigt vid högt alkoholintag. Hälften av alla självmord i Sverige är kopplade till alkohol. Skuld, skam och ångest är konstanta följeslagare. Man står inför ett mänskligt förfall.

Det finns en lösning

Trots det förändrade arbetslandskapet behöver vi som arbetsgivare våga agera på vår oro. Vi behöver framförallt ge cheferna de rätta verktygen, en steg för steg-handlingsplan som de kan använda när de känner oro för en medarbetare. De behöver även få rätt utbildning i hur man upptäcker signaler kopplade till hemarbete, som kan vara tecken på att en person har alkohol eller drogproblem. Expertstöd inom alkohol och drogproblematik på arbetet.

Som medarbetare behöver man få rätt kunskap och utbildning kring riskbeteenden. Vetskap om att man anonymt kan vända sig till en expert för ett första stödsamtal. För att sedan med den stöttningen i ryggen våga be arbetsgivaren om hjälp.

Finns detta kommer chefer och medarbetare ha förutsättningar att agera när de känner en oro.

För verksamheterna handlar det om att minska de direkt ökade kostnaderna till följd av ökad frånvaro, produktionsbortfall och kvalitetsbrister. Som alla är kopplade till alkohol- och drogproblem på arbetet. För den enskilda individer handlar det om en räddning från en extremt smärtsam resa ner i beroendet!

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.