Gör som alla andra, omplacera henne, sa rösten inom mig

Berättelsen baseras på en sann historia från en av Sveriges största arbetsplatser, av sekretesskäl är namnen påhittade. För att hjälpa arbetsgivare i liknande situationer berättar Evelina, som vi kallar chefen, sin historia om ett utmanande medarbetarärende.

Evelina tillträder som chef för en arbetsgrupp på företaget där hon sedan många år utvecklats i sin ledarroll. Positiva känslor inför den nya utmaningen blandas snart med känslan av att något inte står rätt till hos Pauline, en av medarbetarna. Evelina har svårt att sätta fingret på vad som ligger till grund för hennes magkänsla men blir allteftersom säker på att något behöver göras. Frågan är bara vad?

Incidenter, misstag och frånvaro
Bristande fokus, misstag och korttidsfrånvaro hör till det mönster som Evelina börjar se hos Pauline. Arbetet i övrigt fungerar väl och månaderna går. Evelina förespråkar en positiv ledarskapsstil och strävar efter en tajt grupp som stöttar varandra. Med jämna mellanrum försöker hon stämma av hur Pauline mår men möts varje gång av en medarbetare som övertygar om att allt är bra. Men den dåliga magkänslan återvänder gång på gång.
– Idag kan jag se hur jag bar med mig oron hem. Vi sågs varje dag och den olustiga känslan kom med jämna mellanrum, säger Evelina. Efter en tid uppdagas incidenter kopplade till Paulines ekonomi – privata utlägg har gjorts med företagskortet och Pauline har lånat pengar av flera kollegor. Alltmer börjar tankarna gå till Paulines dotter, hur är det hemma?


Oro och rädsla att göra fel
En dag får Evelina besked om att Pauline vill ta ut en flyttdag.
– Medarbetare hade rätt till en ledig dag vid flytt, det var det korta varslen som gjorde att oron kröp på, förklarar Evelina. Oro varvas än en gång med osäkerhet men Evelina bestämmer sig för att prata allvar med Pauline.
– Oron och viljan att vara en god medmänniska tog tillslut över. Men dagarna gick utan att jag tog samtalet. Det var dags att lägga korten på bordet, men jag var orolig för att det skulle bli fel. En tanke om att det kunde finnas en alkoholproblematik hade slagit mig, men tanken av att felaktigt anklaga någon fick mig att tänka igenom samtalet noga, säger Evelina.

Ett första steg
Efter en ledarskapsutbildning hos IFL kommer Evelina i kontakt med Fredrik Ljung, en av grundarna till tjänsteföretaget Ljung & Sjöberg. Evelina öppnar sig för Fredrik i en paus och berättar om den oro hon bär på. Dagen därpå ringer Evelina till Ljung & Sjöberg för att få vägledning i hur hon ska agera härnäst. I samtalet inser Evelina att det länge funnits anledning att ingripa, och nu var det hög tid. För att utesluta att Pauline hade en alkoholproblematik som låg till grund för hennes avvikande beteende skulle en medicinsk utredning inledas.


”Jag har tappat allt förtroende för dig”

Ilska och ett tydligt avståndstagande blir reaktionerna från Pauline när Evelina förklarar sin oro och berättar om den kommande utredningen. Evelina känner sig illa till mods och börjar fundera över vad hon dragit igång.
– En hopplöshet infann sig, säger Evelina. Hur skulle jag ta det här vidare? Framöver märker Evelina att hennes grupp påverkas av situationen. Pauline berättar för alla hur hon blivit felaktigt anklagad och den tryckta stämningen går att ta på. ”Jag har tappat allt förtroende för dig”, Paulines ord ekar ständigt i Evelinas huvud.


Vi gör det här tillsammans

Veckan därpå kommer ett brev från Kronofogdemyndigheten med anledningen av att Pauline inte betalat sina skulder och Evelina känner återigen en trygghet i sitt beslut.
– Så småningom förstod jag att gruppen haft insikt i att något inte var som det skulle. Men där och då, innan jag faktiskt lyfte luren och fick professionellt stöd, kände jag mig uppgiven, utsatt och ensam. Situationen var så abstrakt och svårnavigerad, säger Evelina. Pauline genomgår en medicinsk utredning och Evelina uppmanar till att ta den hjälp som erbjuds och att våga lita på henne.
– Vi gör det här tillsammans sa jag gång på gång, berättar Evelina.

En livsavgörande beteendeförändring
En dag kom resultatet av utredningen och Evelina kan utesluta att Pauline har ett alkohol- eller drogproblem.
– Det kom fram att Pauline led av ett medberoende, ett destruktivt beteendemönster som var ett resultat av den dysfunktionella relation hon levde i med sin partner, vars alkoholproblem styrde hennes liv. Pauline hade gjort allt i sin makt för upprätthålla en fasad om att allt var bra, men blev alltmer känslomässigt styrd av hennes partners problematik. Flyttdagen som hon ville ta ut samma morgon som flytten var med anledning av att de hade blivit vräkta, allt höll på att rasa, säger Evelina. Paulines medberoende fick märkbara konsekvenser på arbetet och i efterhand kan jag se hur hennes funktion kraftigt försämrades över tid, fortsätter Evelina. Pauline går härefter in i en behandling för sitt medberoende där hon får insikt om hur långt det gått och får de verktyg som krävs för att bryta det självuppoffrande beteendet – ett beteende där Pauline försökt kontrollera en dysfunktionell omgivning som inte lät sig kontrolleras. Behandlingen fullföljs och Evelina märker stor skillnad hos Pauline som nu känns starkare och tar initiativ i gruppen med ett nytt självförtroende.
– Resans gång var allt annat än rak, men i slutändan blev det ”win-win” och ett gott resultat. Vi fick tillbaka en välmående medarbetare och Pauline gjorde en livsavgörande beteendeförändring, säger Evelina.

Ta hjälp
Det som varit mest utmanande för Evelina under processen var att ”bara” vara chef.
– Jag rekommenderar inte mitt upplägg att vänta till någon. Lyft luren och ta hjälp från en expert direkt när oron kryper på. Det tog mig fyra år från att oron började till att Pauline fullföljde sin behandling. Jag gick vilse och reptilhjärnan tog över. Beslut blev fel när jag inte var objektiv och la för mycket känslor i dem. Ta hjälp och ha tydliga riktlinjer internt för hur ni ska agera vid oro, säger Evelina.

Alkoholproblem, medberoende eller psykisk ohälsa
Evelina kan idag se hur hon hade behövt tydliga riktlinjer på arbetsplatsen.
– ”Gör som alla andra, omplacera henne” sa rösten inom mig innan jag fick professionellt stöd. Men jag ville göra rätt, vara ett gott föredöme, säger Evelina. Idag vet hon att flera av Paulines tidigare chefer sett signalerna men valt att se mellan fingrarna.
– Nu vågar jag inte bara se, utan också utreda. När man väl har vågat ta tag i ett ärende blir man orädd inför nästa. Att ha bidragit till en livsavgörande förändring för en individ känns häftigt, fortsätter Evelina. Pauline tackade efter behandlingen, något Evelina bär med sig.
– Paulines tacksamhet i efterhand gör att jag skulle göra om allt igen, säger Evelina med ett leende. Det är viktigt att arbetsgivare är uppmärksamma på signaler och vågar agera, fortsätter Evelina. Om signalerna har grund i ett alkoholproblem, ett medberoende eller psykisk ohälsa är det upp till experterna att ta reda på.

 

Några av medberoendets karaktärsdrag:
– Jag har svårt att identifiera det jag känner och ta beslut
– Jag värderar andras åsikter och känslor mer än mina egna
– Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående
– Jag är extremt lojal och håller mig kvar i skadliga situationer för länge

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.