5 sätt att förebygga stress på arbetsplatsen

Stress är idag ett av Sveriges största samhällsproblem, vilken inte minst syns på våra arbetsplatser där antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa i form av stress mer än fördubblats under de senaste åren. Som chef eller HR-ansvarig är det därför ytterst viktigt att veta hur man kan förebygga stress på arbetsplatsen, vilket vi kommer att berätta mer om i denna artikel!

Innehåll:

  • Långvarig stress – ett ökande samhällsproblem
  • Chefens roll vid stress på arbetsplatsen
  • Metoder för att förebygga stress
  • Ta hjälp av chefsstödet


Långvarig stress – ett ökande samhällsproblem

Om du har läst våra tidigare artiklar om stress är du medveten om att all stress inte är dålig stress. Kortvarig stress som exempelvis kan uppstå i samband med en tight deadline på jobbet kan vara positivt i det avseendet att det har möjlighet att göra oss människor mer skärpta och öka prestationsförmågan.

Upplever vi däremot en långvarig stress som kroppen inte hinner återhämta sig ifrån kan detta få förödande konsekvenser. Både för personen i fråga men också för anhöriga och arbetsplatsen.

I dagens samhälle där sparkrav många gånger leder till uppsägningar ställs det också högre krav på medarbetarna, både vad gäller arbetsuppgifter och den tid de ska utföras på. Något som leder till att arbetsuppgifterna hopar sig för många samtidigt som prestationsångesten kan bli påtaglig. Psykisk ohälsa står idag för uppskattningsvis 50% av samtliga sjukskrivningar.

Självklart upplever vi alla sämre dagar där man kan känna igen sig i denna situation, men känner man att denna stress är konstant är det viktigt att göra någonting åt det. För dig som medarbetare kan det vara en bra idé att lära dig stresshantering och för dig som chef gäller det att arbeta förebyggande mot stress på arbetsplatsen!

 

Chefens roll vid stress på arbetsplatsen

Som chef är du ytterst ansvarig för att arbeta förebyggande mot stress på arbetsplatsen och det finns också mycket du kan göra för att förbättra arbetsklimatet för både dig och dina medarbetare. Saknar er organisationer däremot tydliga rutiner för detta och du själv inte har någon erfarenhet från denna typ av problem, kan det däremot vara en stor utmaning att veta hur man ska förebygga stress på arbetsplatsen.

Något som däremot brukar vara en bra utgångspunkt är att komma till insikten att ditt beteende och ståndpunkt till arbetat många gånger smittar av sig på medarbetarna. Om du som chef exempelvis skickar mejl till medarbetare utanför arbetstid, aldrig tar pauser eller arbetar långa arbetspass kan detta uppfattas som normen. Det vill säga att dina medarbetare tror att de också behöver arbeta på detta sätt.


Metoder för att förebygga stress

Som nämnts tidigare finns det som tur nog mycket du kan göra för att förbättra arbetsmiljön för både dig och dina medarbetare. Nedan har vi därför samlat våra 5 bästa metoder för att förebygga stress på arbetsplatsen:

Var uppmärksam

Ett bra sätt att förebygga stress är att vara uppmärksam på stora utmaningar som dina medarbetare går igenom, både på och utanför arbetsplatsen. Detta kan exempelvis vara en skilsmässa, graviditet, någon närstående som gått bort eller också en ny position på jobbet.

Det är nämligen utmaningar som dessa som kan leda till långvarig stress om kroppen inte får återhämta sig. Se därför till att uppmärksamma dessa livsförändringar och erbjud den berörda medarbetaren extra stöd. En del reagerar även positivt på extra uppmärksamhet under dessa tuffa händelser.

Fokusera inte endast på jobb

Något som också är bra för att förebygga och minska stress hos dina medarbetare är att våga prata med dem och inte enbart fokusera på jobb. Våga istället fråga hur personen mår på ett personligt plan, vilket visar att det är okej att man inte alltid presterar på topp och ibland mår dåligt.

Uppmuntra kortare pauser

Som chef är det även viktigt att vara medveten om medarbetarnas arbetsbelastning. Under perioder där det är mer arbetsuppgifter än vanligt är också behovet av återhämtning större. I dessa situationer är det därför bra att uppmuntra dina kollegor att ta kortare pauser för att rensa tankarna och återhämta sig.

 

Be om feedback

Oavsett om du är chef eller inte så är du ingen tankeläsare. Ibland kan det vara väldigt svårt att läsa av människor om de inte kommunicerar. Det kan därför vara en bra idé att kontinuerligt be dina medarbetare om feedback och återkoppling på situationer de önskar extra stöd i, vilka saker som de upplever som bra och vilka saker som kan förbättras.

 

Ge möjligheter till externt stöd

Som vi har nämnt tidigare i denna artikel kan det vara en stor utmaning att hantera dessa situationer på egen hand och ibland kan det även behövas externt stöd. Både för dig och dina medarbetare. Var därför noga med att kommunicera till dina medarbetare att det finns möjligheter att få externt stöd, vilka möjligheter som finns och vart de kan vända sig.

 

Ta hjälp av chefsstödet

Om du behöver en hjälpande hand i utmanande situationer, kan du med fördel ta hjälp av vårt chefsstöd. Chefsstödet hjälper till att bedöma situationen och hitta rätt väg framåt. Chefsstödet ger trygghet och motivation att agera när situationen så kräver. Efter avslutad process har du genomgått en utav de mest kvalitativa och krävande utbildningar som finns, både på ett teoretiskt och praktiskt plan.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.