Få hjälp med stresshantering

Stress fortsätter att bli ett allt större problem i vårt samhälle, men äntligen börjar detta område få den uppmärksamhet som förtjänas. Att lida utav långvarig stress kan få allvarliga konsekvenser och många som lider utav det vet inte vad dem ska ta sig till. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du kan få hjälp med stresshantering!

Innehåll:

 • Varför blir vi stressade?
 • Därför är det viktigt med stresshantering
 • Ta hjälp av vårt stressprogram

 

Varför blir vi stressade?

Innan vi fördjupar oss inom ämnet och berättar hur du kan få hjälp att hantera din stress, tänkte vi börja med att reda ut det mest grundläggande – varför blir vi stressade från första början?

Stress är ett komplext ämne som kan vara svårt att förstå, men för att kortfattat beskriva varför denna känsla uppstår är det i samband med att vi ställs inför utmaningar där vi känner oss maktlösa. Med andra ord när vi upplever att vi inte har någon möjlighet att påverka utgången av situationen.

Det allra viktigaste att förstå är att människor övergår till att vara stressade av olika situationer och de reagerar även olika på den. Vi är alla olika och därför behöver en situation som framkallar stress hos en person inte göra det hos en annan. Någon kanske blir stressad av att hålla ett föredrag på arbetsplatsen medan en annan blir det på grund utav en påfrestande situation i privatlivet. Kanhända att man ska bli förälder för första gången.

Gemensamt för alla är dock att den framkommer när utmaningen vi ställs inför känns omöjlig att påverka.

 

Hur reagerar vi?

På samma sätt som att stressen kan uppkomma på olika sätt från person till person, kan den också leda till att vi reagerar på olika sätt. Vanliga stressymptom är dock:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Försämrat korttidsminne
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Sömnsvårigheter
 • Värk och inflammationer i kroppen

Självklart kan dessa yttringar bero på andra orsaker, men många gånger är de ett tecken på att man upplever långvarig stress, vilket bör tas på största allvar!

 

Därför är det viktigt med stresshantering

Så, varför är det då viktigt att ta stressen på allvar och lära sig hantera den? Jo, stress har nämligen många skadliga och ohälsosamma påföljder som rent utav kan bli livshotande. Att kunna lära sig hantera stress både innan och när den uppstår, leder alltså till att du undviker allvarlig psykisk ohälsa.

Vid långvarig stress kan vår hjärna ta skada och riskerar att utveckla skadliga sjukdomar som depression, utmattningssyndrom, övervikt, förhöjt blodtryck, hjärt- och magproblem bland mycket mer.

Idag drabbas oturligt nog allt fler av denna långvariga stress, vilket inne bara påverkar individen, utan också dess anhöriga och arbetsgivare. För arbetsgivaren kan detta skapa stora kostnader i form av minskad produktivitet och i värsta fall långa sjukskrivningar, vilket i sin tur skapar utgifter för nyrekryteringar.

Detta problem blir dock allt synligare på arbetsplatser runt om i Sverige där antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa, varav många av dem är relaterade till stress, mer än fördubblats under de senaste åren. En minst sagt skrämmande utveckling…

 

Ta hjälp av vårt stressprogram

Även om det finns gott om övningar som du kan genomföra själv för att lära dig hantera stressen, kan det många gånger vara skönt att få en hjälpande hand som förstår vad det är man går igenom. På Ljung & Sjöberg erbjuder vi därför ett resurseffektivt klientprogram som gör att du kan få hjälp med stresshantering!

Vårt program vänder sig till yrkesverksamma klienter, i vilket du kommer att få lära dig att både förebygga och reducera stressen redan innan det utvecklas till allvarlig psykisk ohälsa. Det passar också för dem som vill lära sig hantera stress och stora utmaningar i livet.

Programmet innehåller olika moment i vilka du bland annat kommer att få fördjupade kunskaper om vad stress är, hur den uppstår och hur det påverkar oss människor. Du kommer också att få kunskap om hur du kan hantera den på bästa sätt i vardagen.

Gör som tusentals andra – ta hjälp av vårt stressprogram redan idag! Ring oss på 08 24 32 00 eller mejla till info@ljungsjoberg.se

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.