Det krävs mod för att hjälpa

Statistik visar att 20 procent av alla människor i arbetsför ålder har ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner. Det ofantliga mänskliga lidande och de enorma kostnader för företagen som detta bruk medför gör det till ett samhällsproblem av gigantiska mått.

Ljung & Sjöberg arbetar för att hjälpa människorna bakom statistiken. De vänder sig till arbetsgivare i hela Sverige och erbjuder strukturerade processer för att i tid identifiera och behandla skadligt bruk av alkohol eller droger hos medarbetare.

– ”Medarbetare som inte blir identifierade och får hjälp i tid går igenom ett stort personligt lidande. Parallellt med detta innebär problematiken kostnads- och säkerhetsmässiga konsekvenser för arbetsgivaren. En medarbetare som kommer till jobbet påverkad eller bakfull är ett säkerhetsproblem och leder till ineffektivitet och produktionsbortfall”, säger vd Sarah Linderoth.

Hon försäkrar att kostnaderna för att inte göra någonting på sikt vida överstiger den investering ett samarbete med Ljung & Sjöberg innebär. Majoriteten av alla chefer upplever att det är obehagligt att konfrontera en medarbetare med misstankar om dennes missbruk. Man är rädd att ha fel.

– ”Denna rädsla bottnar i den stora skam de flesta känner inför problematik av det här slaget, men den känslan vill vi tvätta bort. Missbruk och beroende drabbar vem som helst, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå”, säger Sarah.

Läs hela artikeln här: https://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/det-kravs-mod-for-att-hjalpa-ljung-och-sjoberg

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.