Är du orolig över att din kollega har alkoholproblem? Så hjälper du!

Det kan vara svårt se tecken på om en kollega lider av ett beroende, oavsett om det rör sig om alkohol, droger eller spel. Sarah Linderoth, vd på Ljung & Sjöberg som b.la. arbetar med alkohol- och drogrelaterade frågor på arbetsplatser, ger sina bästa tips på hur du kan hjälpa din kollega.

Det finns ungefär 5 miljoner yrkesverksamma människor i Sverige i dag. Av dem är det ungefär en halv miljon som går till jobbet varje dag med ett alkoholberoende, enligt Social research on alcohol and drugs, SORAD. Sarah Linderoth är vd på Ljung & Sjöberg. De arbetar tillsammans med HR-avdelningar, chefer och medarbetare på arbetsplatser runt om i Sverige med frågor som rör beroenden av alkohol, droger och spel. De hjälper företag att bygga upp rutiner för hur olika typer av beroenden ska hanteras på arbetsplatsen. De utbildar chefer och ger störd åt personer som är sjuka.

Enligt Sarah Linderoth lever många i förnekelse och söker därför inte hjälp för sina problem. Många blir bra på att dölja sitt beteende och det kan vara svårt för både familj, chefer och kollegor att upptäcka signaler på att något inte står rätt till. De allra flesta väntar in i det sista med att upp frågan med personen eftersom det finns en rädsla för att felaktigt anklaga någon för att vara till exempel alkoholist. På så vis hinner alkoholproblemen utvecklas väldigt långt innan hjälp kan kopplas in.

 

6 steg för att hjälpa din kollega:

 

1. Titta efter förändringar
Om du känner oro för att någon i din närhet kan ha problem med exempelvis alkohol, droger eller spel är det viktigaste att komma ihåg att du själv inte ska identifiera symptom eller försöka sätta en diagnos. Bara en läkare har tillräcklig kompetens för att göra det. Det du däremot kan titta efter är förändringar i personens beteende. Är personen frånvarande eller närvarande på ett sätt du inte känner igen? Har personens humör förändrats? Ekonomiska problem eller en försämrad arbetsprestation där kollegan kommer sent eller är sjuk ofta kan också vara varningstecken.

2. Tala om vad du ser
En person med den här typen av problem gör ofta allt för att dölja det. Det är vanligt att förneka och göra motstånd för att man känner skam. Kom ihåg att om kollegan hade velat och kunnat sluta med sitt beteende hade det inte funnits något problem. Om personen förnekar sina problem vid ett samtal med dig behöver det inte betyda att det inte finns ett problem. Det viktiga är att du utgår från dig själv och vad du har upplevt eller sett.

3. Se det inte som att ”skvallra”
Många känner samtidigt dåligt samvete över att misstro sin kollega och mår dåligt av tanken på att tvingas ”skvallra” för en chef. Det är vanligt att du ifrågasätter om du inbillar dig eller faktiskt har rätt. Det leder till att många samlar bevis under en längre tid, ibland så länge som flera år, innan de vågar slå larm. Det gör att många hinner dras djupare ner i sina problem och får en mycket längre väg tillbaka.

4. Känn igen den missriktade lojaliteten
Enligt Sarah Demitz-Helin är det vanligt att känna en sorts missriktad lojalitet för din kollega. Det kan hända att du ursäktar personens beteende, ljuger för chefen eller hjälper till med arbetsuppgifter för att täcka upp för att du på olika sätt vill hjälpa och göra livet lättare för personen. Den här metoden hjälper ingen – istället är det bättre att du pratar med personen och med din chef.

5. Våga be om hjälp
Vänd dig till din chef eller HR-avdelning på jobbet och berätta om din oro och vad som ligger bakom den. Om en chef får information om eller känner oro för att en anställd har problem är chefen enligt svensk lag skyldig att utreda den bakomliggande orsaken. Oroar du dig för att dina misstankar kanske inte stämmer? Fundera då på vad som kan hända om de faktiskt gör det.

6. Stötta på rätt sätt
Att erkänna sina problem och gå igenom en beroendebehandling är otroligt jobbigt och påfrestande. Det är viktigt att du låter kollegan gå igenom sin process i lugn och ro. Det bästa du kan göra är att säga till kollegan att du finns där om det behövs. Om personen väljer att öppna sig kan det vara tillräckligt att du bara lyssnar när personen vill prata. Visa att ditt stöd finns om det behövs, men var beredd på att personen kan ha svårt för att prata om det.

Här kan du läsa hela artikeln: https://www.metrojobb.se/artikel/8422-%C3%A4r-du-orolig-%C3%B6ver-att-din-kollega-har-alkoholprobl

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.