Anhörigproblematik vid alkohol-, spel- & drogmissbruk

Anhörigproblematik vid alkohol-, spel- & drogmissbruk

Beroenden och missbruk – oavsett om det gäller alkohol, spel eller droger – påverkar inte enbart den beroende i fråga, utan även de anhöriga runt omkring. Många gånger kan nämligen anhörigproblematiken i dessa fall vara lika stora som för den beroende, och i denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vilka problem som kan uppstå, men också hur man kan ta sig ur dem.

Innehåll:

 • Vad kännetecknar medberoende?
 • Vanliga symptom
 • Hur kan man ta sig ur ett medberoende?


Vad kännetecknar ett medberoende?

Medberoende är ett komplext ämne och många som lider utav det är faktiskt helt omedvetna om att de faktiskt är det från första början. Men vad innebär det egentligen och vilken problematik kan uppstå?

För att bäst beskriva medberoendet så är det en sinnesstämning som gör att du tillåter dig styras utav en vän, familjemedlem eller partner som i de flesta fall har någon form av beroende eller annan psykisk ohälsa. Det kan handla om allt ifrån alkohol och droger till spel.

Genom ditt eget medberoende låter du dig påverkas på ett negativt sätt av personen i fråga, samtidigt som du prioriterar dennes behov och känslor före dina egna, på bekostnad av ditt eget välmående.


Den farliga anhörigproblematiken

Som nämnts ovan så är många helt omedvetna om att det faktiskt är medberoende och detta är en stor del av problematiken…

Många gånger lever nämligen många utav de drabbade med en sinnebild att man är snäll som ställer upp och hjälper andra, men i verkligheten så gör man den som lever i ett missbruk en björntjänst genom att anpassa sig till det destruktiva livsmönstret, samtidigt som man själv utvecklar ett destruktivt beteendemönster och försämrad självbild.

Något som på sikt riskerar att utvecklas till värre problem som allvarlig psykisk ohälsa i form av bland annat utmattningssyndrom och depression. Detta syns också i dagens samhälle, inte minst på våra arbetsplatser, där hälften av alla sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa. Kort och gott ett problem som verkligen måste tas på allvar!

 

Vanliga symptom

Förhoppningsvis har du nu större koll på vad som kännetecknar ett medberoende och vilken problematik det kan medföra. Men vilka symptom finns det som tydligt uttyder att du kan vara drabbad?

 • Du riktar all din uppmärksamhet till en annan person med missbruk eller annan psykisk ohälsa.
 • Du känner att du inte själv är i kontroll utav ditt liv och vardag, utan istället styrs utav den andra personen.
 • Du känner att du tappar en uppfattning om vad du själv behöver i livet och vad dina behov är.
 • Du tar överdrivet ansvar på jobbet; gör mer än din del, täcker upp när det behövs, tar hand om kollegor.
 • Du kan få fysiska men såsom kräkningar och/eller sömnsvårigheter, vilka tillkommer efter långvarig ångest.
 • Du tänker mer på personen i fråga och hur den mår istället för ditt eget välmående.

Att leva med en missbrukare

Många av de personer som lider av ett medberoende behöver stöd och hjälp för att ta sig ur situationen och hitta tillbaka till sig själva igen. Att leva med en missbrukare kan många gånger kännas som ett fängelse. Man har ingenstans att ta vägen och man känner sig maktlös. Hela ens liv kretsar kring den andra personen och man har tappat kompassen för sin egen person och ens egna behov.

Känslan av oro och ångest är ständigt närvarande, rädslan för att något ska hända. Man är fast i ett nät av lögner och självbedrägeri. Man är väldigt inriktad på att själv kunna hjälpa sin partner alkoholisten, och ser inte att man själv behöver hjälp. Som anhörig går man också in i en otrolig förnekelse.

Om du lever med en missbrukare och känner eller misstänker att du utvecklat ett medberoende rekommenderar vi att man söker hjälp. Det paradoxala när man är inne i medberoendet, är man är väldigt fokuserad på att den andre ska söka hjälp. Om man tar sina egna kliv mot att få hjälp och stöd kan det få en positiv effekt. Saker ställs på sin spets och man är inte längre den som möjliggör missbrukarens tillvaro och sjukdom. Vilket i sin tur kan leda till att den personen tar tag i saker och söker hjälp för sin situation.

 

Hur hanterar men ett återfall för en anhörig?

Att vara anhörig till en person med beroendeproblem är ofta förödande. Anhörigas känslor för den som dricker är ambivalenta, och speciellt när det handlar om barn. Där finns det starka känslor av kärlek och empati. Man tycker synd om och älskar på samma gång. Hur hanterar man återfall för en anhörig? Att leva med en nykter-alkoholist som tar återfall skapar känslor av ilska, besvikelse, avsky och maktlöshet. Inget man som anhörig gör verkar kunna påverka ett återfall.

Och det stämmer, för det ansvaret ligger inte på dig som anhörig, det ligger på den med beroendet. Det du kan göra är att aktivt välja att inte utsätta dig och övriga familjemedlemmar för en sådan situation.

För att bli stabilt nykter behöver man förändra sitt liv så att det inte längre kretsar kring alkoholen. Som anhörig till en alkoholist kan man inte ta ansvar varken för tillfriskande, behandlingar eller eventuella återfall.


Hur kan man ta sig ur ett medberoende?

Som med alla typer av beroenden finns det ingen självklar eller enkel lösning, de är komplexa problem som kräver mycket utav den drabbade. Det krävs bland annat en stark vilja till förändring, men också till insikt – att förstå källan till problemet. Många gånger krävs det också att man är villig att byta miljö, umgänge och relationer för att kunna bryta det destruktiva beteendemönstret.

Oftast tar det lång tid innan man lyckas återhämta sig och bryta beteendemönstret då det många gånger är djupt rotat. Som du märker är det en både lång och krävande process och med anledning av detta kan det vara skönt att få en hjälpande hand.


Ta hjälp av vårt klientprogram

På Ljung & Sjöberg erbjuder vi ett resursintensivt klientprogram för medberoende, vilket syftar till att hjälpa dig på vägen tillbaka. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet. Därefter ligger ett stort fokus på att träna gränssättningen och ta ansvar för sitt eget välmående.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.