Alkohol, droger & stress – vad gör jag?

Välkommen på frukostträff för HR

När en person får problem med alkohol, droger, läkemedel, spel eller stressrelaterad ohälsa är det förstås en tragedi för individen. Men det är inte bara den enskilda personen som drabbas. Hen är bara toppen på ett isberg. Om en medarbetare drabbas på din arbetsplats har du som HR en otroligt viktig – och ofta avgörande – roll att spela.

Skydda organisationen och rädda liv 

När en medarbetare mår dåligt är det tyvärr vanligt att chefen väntar och hoppas på att allt ska lösa sig av sig självt. Ofta känner chefen inte till de krav som finns på hen vid tecken på ohälsa hos en medarbetare. Med rätt kunskap kan du som HR hantera situationen framgångsrikt –med resultat som gynnar både verksamheten och individen.

Personliga erfarenheter

Ljung & Sjöberg växte fram ur ett samtal mellan Fredrik Ljung och Martin Sjöberg som båda hade förlorat jobbet på grund av alkohol-och drogberoende samt relaterad psykisk ohälsa. Som företag har vi upprepade gånger tilldelats Dagens Industris Gasellpris samt Veckans Affärers Superföretagspris.

Efter frukostträffen har du inblick i:

Aktuell omvärldsbevakning; alkohol, droger, spel-& medberoende och stress

– Hur ser problemet ut? Kostnader & risker-Lika men ändå olika, stress och beroendeproblematik
– Vilka utmaningar ställs HR och chefer inför?
– Vilka krav ställs på dig som arbetsgivare?
– Grundprinciperna i en arbetsgivardriven process

TID & PLATS

Välkommen till oss tisdagen den 5/2 på Munkbron 1, Stockholm. Frukost från kl. 08:30, presentation mellan kl. 09:00-10:00 (med tid för frågor och eftersnack därefter).

Anmälan sker till: gitten@ljungsjoberg.se

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.