5 sätt att undvika medberoende på arbetsplatsen

Alla har vi dåliga dagar på jobbet, men om en individ eller till och med en hel avdelning eller arbetsplats börjat att anpassa sig efter en kollegas alkohol-, drog-, spelberoende eller humörsvängningar, kan ni blivit medberoende på er arbetsplats. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad medberoende innebär, samt hur det går att undvikas på jobbet!

Innehåll:

 • Vad är medberoende?
 • Varför är medberoende farligt?
 • Så undviker du medberoende på arbetsplatsen

Vad är medberoende?

Innan vi berättar mer om hur ni kan undvika medberoende på arbetsplatsen, tänkte vi börja med att berätta mer om vad det egentligen innebär. För att bäst beskriva medberoende så är det en form av beteendemönster som gör att man skyddar och tar på sig ansvaret för en annan individ, på ett sådant sätt som har en negativ inverkan på ens liv. Man sätter helt enkelt någon annans behov och känslor före ens egna – och då på bekostnad av sitt eget välmående.

Många gånger är medberoende något som drabbar de som växer upp med föräldrar eller någon närstående som haft någon form av beroendesjukdom relaterat till exempelvis alkohol, droger eller spel eller drabbats av annan psykisk ohälsa. Det är inte heller ovanligt att medberoende utvecklas i vuxen ålder, om man exempelvis lever med en partner som har någon beroendesjukdom.

Medberoende är dock även vanligt förekommande på arbetsplatser, där det kan ta form genom att kollegor hjälper till att mörka en persons frånvaro, ta på sig hens arbetsuppgifter eller också lägger sina bekymmer åt sidan för att den berörde inte ska hamna i dåliga dager hos chefen. Det kan även vara att man låter bli att säga ifrån när en kollega beter sig illa. Man blir dålig på att tillgodose sina egna behov, men desto bättre på att fokusera på andras.


Varför är medberoende farligt?

Ett stort problem med medberoende är att de som är drabbade många gånger är helt omedvetna om problemet. I de flesta fall ser man sig själv som snäll som ställer upp för andra, men istället gör man personen i fråga en björntjänst samtidigt som du själv utvecklar destruktiva beteendemönster, vilka riskerar att leda till psykisk ohälsa i form av bland annat utmattningssyndrom och depression.

Idag har medberoende utvecklats till ett stort samhällsproblem som slår hårt mot alla berörda. Individen riskerar allvarlig psykisk ohälsa i form av bland annat utmattningssyndrom och depression. Arbetsgivaren skadas genom kostnader för sjukskrivning, produktionsbortfall, ökad belastning på organisationen och kvalitetsbrister. En skrämmande utveckling som idag lett till att över hälften av alla sjukskrivningar är relaterade till psykisk ohälsa.


Så undviker du medberoende på arbetsplatsen

Alla former av beroenden är komplexa problem som inte har några enkla svar eller lösningar. Många gånger varierar även dessa lösningar från fall till fall. Det finns även många svårigheter med att vederlägga skadliga beroenden på jobbet, speciellt om man saknar erfarenhet eller rutiner för denna typ av problem. Det allra största misstaget är dock att inte göra någonting alls!

Nedan följer dock fem tips som kan användas för att undvika medberoende på arbetsplatsen:

 

 1. Våga agera – Som nämnts ovan är det allra värsta du kan göra att inte agera. Det är därför viktigt att du som medarbetare eller chef vågar agera när en kollegas beteende förändras, frånvaron ökar eller också börjar halka efter med arbetsuppgifterna. Kom ihåg att du bara gör personen en björntjänst genom att låta bli, även om det inte kan verka som så i stunden.

 

 1. Berätta för chef eller HR – Denna punkt hänger ihop med ovanstående. Om du uppfattar att en kollega mår dåligt eller är orolig för att denne har någon form av beroendesjukdom bör du inte vara rädd för att berätta detta för din chef eller för HR.

 

 1. Våga säga nej – Ett vanligt tecken på medberoende är som nämnts tidigare att man tar på sig en kollegas arbetsuppgifter för att de ska slippa få det tufft hos chefen. En av den allra viktigaste punkten för att undvika medberoende på arbetsplatsen är således att våga säga nej när din kollega frågar om du kan slutföra hens arbete.

 

 1. Acceptera inte dåliga beteenden – Att acceptera beteenden på jobbet som du annars inte skulle tycka var okej, medför en stor risk för medberoende. Detta beteende riskerar nämligen då att ses som det ”normala på arbetsplatsen”. En bra tumregel är därför att aldrig acceptera beteenden på jobbet som du inte skulle tycka var okej utanför jobbet.

 

 1. Skilj på det privata och jobb – En arbetsplats är trots allt en professionell plats och du bör därför agera på det sättet också. Med andra ord är det väldigt viktigt att du lär dig skilja på din roll som kompis och din roll som kollega. Det är inte din skyldighet att lösa kollegors livsproblem på jobbet.

 

Ta hjälp av vårt klientprogram

Även om det finns metoder som du själv kan använda för att undvika medberoende, kan det vara skönt att få en hjälpande hand. På Ljung & Sjöberg erbjuder vi därför ett resursintensivt klientprogram som syftar till att hjälpa dig som är medberoende.

Då medberoende är djupt rotade beteendemönster, ofta utvecklade under barndomen, är det en utmanande process att komma tillrätta med. Först och främst behöver vi förstå varför vi behöver förändras. Programmet börjar därför med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet.

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.