1 700 chefer säger sitt om våra utbildningar

Vad är det egentligen vi vill åstadkomma med våra utbildningar? Och hur gör vi det? Vi försöker svara på frågorna genom att redogöra för själva kärnan i utbildningarna. Men kanske ännu intressantare; lyckas vi i vår ambition? Som svar på frågan får du ta del av resultaten från vårt onlinebaserade utvärderingssystem där hittills i år mer än 1 700 chefer har sagt sitt om våra utbildningar. Och så presenterar vi en nyhet!


Tänk om jag har fel!

Genom åren har vi frågat 10 000-tals chefer varför det dröjer så länge innan man agerar när man känner oro för att en medarbetare har alkohol- eller drogproblem. Nittionio procent av alla tillfrågade svarar ”tänk om jag har fel”, man vill helt enkelt vara säker på vad problemet är innan man tar tag i det. Tänk om man påstår att medarbetaren är alkoholist när det handlar om något helt annat!

Vända på perspektivet
Genom fakta, storytelling och interaktiva övningar skapar vi en förståelse för beroendesjukdomarna, de extremt irrationella och destruktiva beteendemönster som är förknippade med dem och hur det slår mot verksamheten. Vi lägger fokus vid vilka arbetsrelaterade signaler man som chef ska vara lyhörd för och hur man ska agera när man ser signaler eller känner oro. Utgångspunkten är att chefer ska vara chefer och inte ikläda sig andra roller så som läkare, terapeut, åklagare, vän eller förälder.

När chefen agerar så gör hen det utifrån sin oro och signaler om att något inte stämmer, policyn och handlingsplanen på era arbetsplatser och den utredningsskyldighet man som chef har enligt lag i Sverige. Huruvida det är ett beroendeproblem eller inte överlåts till specialister att kartlägga.

Kraftfull aha-upplevelse
Vår erfarenhet är att detta angreppssätt skapar en kraftfull aha-upplevelse och radikalt sänker tröskeln för chefer att agera på sin oro. När vi inte längre ”behöver” påstå att en medarbetare har alkoholproblem eller övertyga hen om att det är dags att åka på behandling blir det mycket lättare att faktiskt agera tidigt.

Konkreta verktyg
Om vi dessutom utrustar cheferna med en enkel och fungerande metodik för ”det svåra” medarbetarsamtalet och ser till att de vet var de ska vända sig för att få internt och externt stöd så har vi på allvar förändrat spelplanen.

Känslor och motivation
Kanske viktigaste av allt är trots allt att beröra på det känslomässiga planet och skapa motivation att agera. Här använder vi både våra egna erfarenheter av alkohol- och drogproblem och verkliga exempel från alla organisationer och individärenden vi mött genom åren. Intellektuell, men framförallt känslomässig, förankring i hur stort och allvarligt problemet är för individen, dennes familj och för verksamheten och att man som chef faktiskt har en möjlighet att bidra till en livsavgörande beteendeförändring skapar motivation att agera.

1 700 chefer har sagt sitt
Sedan vi införde vårt nya onlinebaserade utvärderingssystem har cirka 1 700 chefer gjort utvärderingen efter att ha deltagit i en av våra utbildningar. Resultaten redovisas i figuren nedan. Vi är stolta över att få betyg 9,4 av 10 i snitt och att så många chefer understryker den praktiska nyttan av utbildningarna.

 

 

Exempel på kommentarer

Fick ett bra svar på hur jag ska agera som chef.

Det blev en AHA-upplevelse. 

Overall great. Then it seems like this training is scheduled for managers but this is basic and is essential for everyone, so it should ideally happen at company wide instead of managers only. 

Mycket väl genomförd. Kursledaren var super och klarade av både de som var på plats och de som följde via Skype. Imponerande.

 

Nyhet; Kunskapsboosters

Vår ambition är att skapa en bestående beteendeförändring bland chefer så att man systematiskt agerar på oro för medarbetare tidigt. Utbildningarna är en viktig del i detta arbete. För att vidmakthålla kunskap och motivation över tid och tillgodose chefernas önskemål om material som t.ex. sammanfattning av metodik, talmallar och relevant arbetsrätt i punktform kommer vi att skicka ut kunskapsbooster till chefer som deltagit i våra utbildningar. Dessa skickas ut två gånger per år, med start nu i oktober.

En späckad utbildningshöst

Vi ser framemot en späckad utbildningshöst tillsammans med er och era chefer. Schemat börjar bli fullt, så kontakta er kundansvarig om ni inte redan bokat höstens utbildningar.

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.