Alkohol-Och Drogproblem, Stress, Spelberoende, Och Medberoende...

Vi Hjälper Arbetsgivare Att Rädda Liv


Tänk Om Du Har Rätt?

Är du Chef, HR eller Medarbetare? Har tanken funnits där, att det kan finnas ett problem med alkohol, droger, medberoende eller spel? Sannolikt har du rätt! Många gånger har det dessutom gått långt med kännbara konsekvenser för både verksamhet och individ.

Beroendesjukdomen är förnekelsens sjukdom varför det är svårt för oss som har den och för oss runt omkring att agera.

För oss som chefer och HR är rädsla för att ha fel, osäkerhet i hur man som chef ska agera och oro kring sin medarbetares reaktioner de största hindren till att man agerar.

För oss som har problem är rädsla för att inte få hjälp och osäkerhet inför vad som kommer hända de största hindret till att man själv agerar.

Mod är inte att inte vara rädd mod är att ibland vara rädd men att agera ändå.

Vi har varit där du är och finns här för dig från första kontakt!

 

Ett Komplett Stöd Från Oro Till Löst Problem

Alla oavsett hur långt det gått eller vilka förutsättningar vi har eller inte har kan få sitt problem löst!

Är du HR eller Chef hjälper vi dig att:

  • Utefter en manualbaserad modell lägga ett signal-pussel för att du som chef tillsammans med HR ska kunna fatta beslut om väg framåt.
  • I de fall första steget visar medicinsk- och arbetsrättsligt underlag för att genomföra en kartläggning bokar vi alla tider hos våra kliniker, förbereder talmallar och kontrakt.
  • Vi handleder dig som chef i hur du ska informera din medarbetare om väg framåt. Vi finns med före och efter i alla dina kontakter med din medarbetare.
  • Vi återkopplar efter varje kartläggningsmoment och säkerställer att kartläggningsprocessen når ett resultat som återkopplas efter genomförd medicinsk kartläggning.
  • ​I de fall det blir aktuellt med en insats finns vi med på motsvarande sätt hela vägen genom rehabiliteringen.

Är du Medarbetare och din Arbetsgivare har avtal med oss hjälper vi dig att:

  • Anonymt prata om din situation med en erfaren terapeut eller psykolog.
  • I det fall du vill ha hjälp av oss via din arbetsgivare kan vi stötta dig i att ta kontakt med din chef eller HR.
  • I det fall du önskar vägledning om hjälp utanför din arbetsplats kan vi hänvisa dig till ideella eller statliga instanser.
  • Vi gör inget utan ditt godkännande utan finns som ett anonymt stöd för dig som medarbetare.
  • Skulle du och din arbetsgivare komma fram till att ni önskar en medicinsk utredning, och i de fall det blir aktuellt en rehabiliteringsinsats, finns din terapeut med dig som din kontaktperson genom alla moment. Er dialog är i förtroende och under sekretess.


Vi Har Hjälpt 1,000 Tals Arbetsgivare Att Rädda Liv

Mattias Melin, People Expert, Nordea

Vårt samarbete med Ljung & Sjöberg ger oss professionell support i att stötta chefer, HR och medarbetare i ärenden kopplat till problematik inom alkohol, droger och spel. Som arbetsgivare är det en självklarhet att hela tiden sträva efter att ge bästa möjliga stöd till våra medarbetare för att de ska vara hållbara.

Robert Sjöström, Capgemini

Jag kände att jag hade full kontroll på en mycket besvärlig process. Och vår medarbetare kom in i ett rehabiliteringsprogram som antagligen räddade hennes yrkeskarriär.

Helena Selinder, HR-Business Partner, Adecco

Vi får snabbt hjälp i de ärenden där vi har medarbetare med missbruksproblematik. Det ger en stor trygghet för dem som ska ta det svåra samtalet. Dessutom får vi snabbt rehabiliteringsstöd när det behövs.

Vi Erbjuder En Obruten Kedja Från Oro Till Rehabiliterad Medarbetare

Tillsammans med våra kunder har vi under drygt 15 år utvecklat och förfinat en modell för att framgångsrikt arbeta med alkohol- och drogproblem, spelberoende, medberoende och stress på arbetsplatsen.

Resultatet är en strukturerad och handlingsinriktad modell som ger tydliga resultat både för individ och affär!

Vi utbildar årligen 15 000 Chefer, HR och Medarbetare. Vi erbjuder en obruten kedja från oro till rehabiliterad medarbetare. Genom kontroll och insyn vägleds HR och chef av vårt chefsstödsteam.

Idag är vi ca 30 medarbetare, allt från psykiatriker, terapeuter, chefshandledare, kundansvariga och administratörer, där absoluta merparterna av oss levt i eller bredvid ett beroende. Det som förenar oss är vår brinnande vision att hjälpa arbetsgivare rädda liv!

Kontakten medför inga förpliktelser eller kostnader och du kan vara anonym.

Kontakta mig