Boka en provtagningstid

Provtagning på övriga orter samt annan provtagningsenhet i Stockholm / Testing in other locations and other testing units in Stockholm

Här skickar du in önskemål för en provtagningstid på annan ort än Göteborg och Stockholm samt annan provtagningsenhet i Stockholm än Ljung & Sjöberg. Vi kommer sedan kontakta dig med förslag på tid och plats.

Here you submit requests for a testing appointment in locations outside Gothenburg and Stockholm, as well as other testing units than Ljung & Sjöberg in Stockholm. We will then contact you with a proposal.
    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Skicka" så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig. By clicking 'Submit,' I acknowledge that Ljung & Sjöberg may store my personal information for a maximum of 30 days in order to contact me.