Slumpmässiga drogtester – En balansakt mellan integritet och säkerhet!

I ökande omfattning står svenska arbetsplatser inför en växande utmaning med drogmissbruk. De skiftande drogvanorna hos den nya generationen och den ökande acceptansen för droger har resulterat i betydande konsekvenser för arbetsmiljön.

De brottsliga nätverken har även genom ett bredare utbud, lägre priser och enklare tillgänglighet skapat en perfekt storm där langning, förvaring och distribution dagligen förekommer på våra arbetsplatser.
Hur kan vi bekämpa detta problem effektivt?

Detta fysiska seminarium fokuserar på vikten av slumpmässiga drogtester som ett verktyg för att identifiera tidiga tecken på missbruk.

Ni får även ta del av hur slumpmässiga drogtester utgör en viktig del av ett systematiskt och proaktivt arbete, vilket resulterar i en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för alla medarbetare!

Nyckelpunkter:

  • Utvecklingen av drogvanor och acceptans bland den nya generationen
  • Vilka sårbarheter finns i en organisation, exempelvis kopplingar till kriminella ligor?
  • Vad är slumpmässiga drogtester? Hur fungerar de och viken roll spelar de för att upprätthålla en säker samt drogfri arbetsmiljö?
  • Rättsliga och etiska överväganden vid genomförandet av sådana tester – Vad händer vid positiva provsvar?
  • Vilka effekter kan arbetsgivaren förvänta sig?

Genom att delta i seminariet får ni som deltagare en djupare förståelse för drogproblematiken på arbetsplatser och framför allt praktiska verktyg för att hantera dessa utmaningar på ett effektivt sätt!

Tid: 20:e september – 09.00 – 10.00
Plats: Drottninggatan 13, 411 14, Göteborg

Funderar ni på hur ert företag kan jobba proaktivt med dessa frågor?
Ring 08-24 32 00 Vi finns här för dig!


    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.