ANMÄLAN SEMINARIUM

NÄR OMVÄRLDEN SKAKAR TAR NÄRINGSLIVET INITIATIV

Vi har glädjen att tillsammans med BDO revisionsfirma certifiera våra kunder för deras systematiska arbete inom säkerhet och hälsa koppat till alkohol och drogproblematik på arbetsplatsen. Detta arbete är en viktig del för att nå de övergripande mål som finns globalt och nationellt kopplat till säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (ESG, FN:s globala mål och GRI).

Tillsammans med de främsta experterna på området kommer vi genomlysa den problematiska hälso- och säkerhetssituation vi har i Sverige idag kopplat till droger och alkoholproblematik. Hur den slår mot verksamheterna i form av kostnader, säkerhetsrisker, och mänskligt lidande.

Men framför allt kommer vi tydliggöra hur arbetsgivare kan skydda sig mot konsekvenserna genom ett systematiskt och preventivt arbete och därigenom kunna kvalificeras som en proaktiv arbetsplats. Avslutningsvis har vi glädjen att dela ut 2022 års certifikat.

Datum & tid: 9 mars kl. 08:30-10:00 – Vi bjuder på frukost!
Plats: Munkbron 1, Gamla Stan, Stockholm


  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Boka en plats" så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.

  Medverkande

  Rikard Josefson – VD Avanza

  Lennart Karlsson – Ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen, narkotikaspanare sedan 1995

  Jonas Forsman – Överläkare, specialist i psykiatri & rättspsykiatri

  Evelina Fredriksson – Chef för Sustainability Audit and Advisory Services på BDO