Identifiera och agera – en praktisk chefsutbildning

 
Som chef har du ett formellt ansvar att agera i samband med alkohol- och drogrelaterade problem men också en unik möjlighet att hjälpa en medarbetare.

Erik Håkansson, rehabiliteringskoordinator
 

Agera i tid

Samtalet med en person som har alkohol- och drogproblem upplevs ofta som svårt och många medarbetare konfronteras inte förrän det gått så långt att de måste lämna företaget. Väl förberedd och med rätt metodik kan du genomföra detta samtal på ett bra sätt.
 

Konkreta och praktiska råd

Utbildningen riktar sig till dig som är chef och har personalansvar. Vi tar upp din roll och ditt ansvar och gör en konkret handlingsplan. Du får lära dig att identifiera signaler på alkohol- och drogproblem. Dessutom öva på praktiskt handlande och samtalsövningar. Du får också information om nyheter på drogområdet och skillnaden mellan missbruk och beroende.

 

Utbildningen tar 3-4 timmar.